Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
THÍCH:  
CHIA SẺ:  

Phải Chăng Đức Chúa Trời Là Một Đạo Diễn Giỏi?

Chuyện gì đang xảy ra với thế giới của chúng ta? Tại sao chúng ta không thể có một thế giới hoàn toàn mới mẻ - một cuộc sống tốt đẹp - mà không có đau khổ?

Điều gì xảy ra nếu ai đó nói với bạn: “Tôi không tin sự tồn tại của nhà đạo diễn giỏi nào hết vì tất cả những bộ phim tôi xem đều tệ hại”? Đó hẳn là lối lập luận có lý phải không?

Lý luận trên hàm ý có thể có những bộ phim hay. Do đó, lập luận trên thật sự giống như sau: “Bởi vì tôi tin rằng có thể có những bộ phim hay và vì tất cả những bộ phim mà tôi xem đều dở nên tôi không tin rằng có nhà đạo diễn giỏi nào hết.”

Ấy chỉ là một kiểu lập luận thường được dùng để phủ nhận sự tồn tại của Thượng Đế. Con người thường nói: “Tôi không tin có Đức Chúa Trời nào hết vì thế giới này quá kinh khủng.” Dầu người ấy có nhận ra hay không thì câu ấy hàm chứa có thể có một thế giới thật tốt lành tồn tại.

Một Thế Giới Mới Hoàn Toàn

Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể đến được thế giới tốt lành ấy? Qua sự tiến hoá? Trong mô hình tiến hoá, chúng ta mong rằng mình ngày càng được cải thiện hơn. Có lẽ, nếu chúng ta tiến hoá đủ, cuối cùng chúng ta sẽ có một bộ phim hay. Nhưng nếu chúng ta đang dần cải thiện, tại sao chúng ta lại có nhiều chiến tranh hơn, nhiều tội ác hơn, nhiều sự bất công hơn, ly dị nhiều hơn, bạo hành nhiều hơn? Cứ như thế, bộ phim của chúng ta dường như ngày càng dở hơn chứ không hay hơn.

Có lẽ đó là sự thật mà chúng ta không thích đối diện chút nào. Chúng ta không thể tạo ra một thế giới tốt đẹp vì chúng ta là những đạo diễn tồi. Chúng ta đầy khiếm khuyết và tội lỗi. Sự khôn ngoan và công nghệ tốt hơn không thể giải quyết nan đề về tội lỗi, lòng tham và sự lừa dối của con người. Lòng người luôn là nan đề dầu chúng ta có “tiến hoá” nhiều bao nhiêu. Chúng ta vẫn tự lấy mình làm trung tâm - điều mà sự tiến hoá (sự tồn tại của cái thích hợp nhất) thật sự khuyến khích.

Điều gì xảy ra với thế giới này?

Một câu hỏi đặt ra là: liệu thế giới này có làm đẹp lòng Đức Chúa Trời? Kinh Thánh chép rằng: “Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.” (I Giăng 2:16). Thế giới chạy theo sự mê tham của xác thịt (“Tôi cần nó”), sự mê tham của mắt (“Tôi muốn nó”) và sự kiêu ngạo của đời (“Tôi xứng đáng để có nó”). Chẳng phải ba thái độ trên là nguyên nhân gây ra hầu hết mọi nan đề trên thế giới sao? Chẳng phải chúng là những điều không làm đẹp lòng Chúa sao?

Câu hỏi thứ hai đặt ra là: Liệu Chúa có hoàn toàn kiểm soát được thế giới này không? Kinh Thánh trả lời rằng có và không. Đức Chúa Trời là Đấng Chủ Tể Tối Cao nhưng Ngài cũng ban cho chúng ta quyền tự do lựa chọn. Ngài không khống chế mọi tư tưởng và hành động của chúng ta. Sự tự do lựa chọn này có thể dẫn đến một bộ phim tồi. Hơn nữa, trong khi Đức Chúa Trời là “Vua của cả trái đất” (Thi thiên 47:7) thì vì lý do nào đó, Kinh Thánh gọi ma quỷ là “Chúa của đời này” (Giăng 12:31, 14:30, 16:11; 1 Giăng 5:19). Vì vậy một lần nữa chúng ta lại thấy dầu Đức Chúa Trời là Đấng Chủ Tể Tối Cao, Ngài vẫn cho phép tạo vật của Ngài được quyền tự do ý chí.

Câu hỏi thứ ba đặt ra là: thế giới này có phải là vương quốc của Đức Chúa Trời hay không? Kinh Thánh chép rằng không. Chúa Jêsus phán: “Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy.” (Giăng 18:36). Hiện tại, Nước của Ngài là nước thuộc linh và vô hình. Dầu Ngài là Vua của tất cả chúng ta nhưng không phải tất cả chúng ta đều tôn Ngài làm Vua của tấm lòng và đời sống mình. Những ai tôn Ngài làm Vua đều là một phần của vương quốc vô hình của Ngài (ngay cả nếu người ấy đang sống trong thế giới này, là thế giới không thuộc về vương quốc của Ngài).

Một Thế Giới Mới Hoàn Toàn - Không Có Đau Khổ

Vì thế bộ phim thật sự của Chúa vẫn chưa được trình chiếu. Nhưng sẽ có một ngày khi “Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời.” (Khải huyền 11:15). Trong ngày ấy, chúng ta sẽ xem một bộ phim hay hơn vì có một đạo diễn giỏi hơn sẽ chỉ huy. Đức Chúa Trời đã hoạch định một thế giới tốt hơn và không có thứ gì giống như thế giới ấy. Ngài là một đạo diễn tài ba. Sau đây là vài hình ảnh trong thước phim ấy:

“Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.” (Khải Huyền 21:3-4)

Đức Chúa Trời đã hoạch định một bộ phim hay hơn và Ngài muốn bạn có phần trong đó. Để biết làm thế nào bạn có thể nhận biết Ngài, xin xem Nhận Biết Chúa Cách Cá Nhân.

 Tôi có một câu hỏi…
 Làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời
CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:  

TOP