Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
THÍCH:  
CHIA SẺ:  

Có phải chúng ta tình cờ xuất hiện ở đây?

Câu hỏi: “Tại sao chúng ta lại không thể xuất hiện ở đây do kết quả của xác xuất ngẫu nhiên và thời gian? Có thật sự cần một Thượng Đế không?”

Câu trả lời của chúng tôi: Một thứ không thể ra từ tuyệt đối không có gì, dù sau bao nhiêu tỷ năm đi nữa, bởi vì bản thân thời gian không phải là nguyên nhân của bất kỳ điều gì. Sự vật có thể thay đổi sau thời gian, nhưng cái khiến chúng thay đổi không phải là thời gian.

Nếu từng có lúc mà tuyệt đối chẳng có gì cả, thì thậm chí sự tồn tại sơ sài nhất của bất kỳ một cái gì đó cũng hoàn toàn là một phép lạ. Sự tồn tại của phần tử nhỏ nhất trong một nguyên tố -- nếu quả thật nó ra từ tuyệt đối không có gì – sẽ là một phép lạ lớn hơn nhiều so với việc một con gấu bắc cực biết bay. Trong trường hợp gấu bắc cực, ít nhất bạn có một cái gì đó để bắt đầu. Khi tuyệt đối không có gì, thì tuyệt đối chẳng có gì để bắt đầu.

Vấn đề là thế này: nếu đã từng có một thời gian nào đó mà tuyệt đối không có gì, thì ngày nay vẫn tuyệt đối không có gì. Do đó ngẫu nhiên cộng với thời gian không phải là một giải thích đáng tin. Để nói rằng chúng ta ở đây là do kết quả của ngẫu nhiên (ra từ tuyệt đối không có gì bằng một cách nào đó) cần một đức tin lớn hơn là tin vào một Đấng Thiết Kế Thông Minh. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, hãy xem Đã Từng Chẳng Có Gì Sao?

 Tôi có một câu hỏi…
 Làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời
CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:  

TOP