×
TÌM KIẾM
EveryVietStudent.com
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những
 Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Sự hiện hữu

Đức Chúa Trời là ai?

Đức Chúa Trời là ai? Ngài trông giống như thế nào? Sáu đặc tính tiêu biểu của Đức Chúa Trời …

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Đức Chúa Trời là ai…Ngài là Đấng có thể nhận biết được

Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên vũ trụ rộng lớn và muôn vật trong đó được Ngài tạo dựng một cách thật chi tiết, chúng ta có thể nhận biết được Ngài. Đức Chúa Trời phán với chúng ta về chính Ngài, thậm chí Ngài muốn gần gũi với chúng ta. Ngài trông đợi chúng ta bước vào trong mối quan hệ với Ngài, để chúng ta có thể nhận biết Ngài một cách cá nhân. Chúng ta không chỉ có thể nhận biết Ngài, nhưng chúng ta còn có thể biết Ngài một cách rất thân mật.

CHÚA phán như vầy:
“Người khôn ngoan đừng tự hào về sự khôn ngoan mình,
Người mạnh sức đừng tự hào về sức mạnh mình,
Người giàu có, đừng tự hào về sự giàu có mình.
Nhưng người nào tự hào, hãy tự hào về điều này:
Người ấy hiểu biết và xưng nhận Ta,
Biết Ta là CHÚA, Ta ban bố tình yêu không dời đổi,
Ta thi hành sự công bình và công chính trên đất,
Vì Ta ưa thích những điều ấy.”
Đấy là lời CHÚA.1

Đức Chúa Trời là ai…Ngài là Đấng có thể đến gần được

Đức Chúa Trời mời gọi chúng ta trò chuyện với Ngài và Ngài quan tâm đến những gì liên quan đến chúng ta. Không cần chúng ta phải có hành động trước. Chúng ta cũng không bị buộc phải trở nên lịch sự, đúng thần học hay thánh thiện. Bản tính tự nhiên của Ngài ấy là tình yêu thương và Ngài chấp nhận chúng ta khi chúng ta đến với Ngài.

“CHÚA ở gần mọi người cầu khẩn Ngài,
Tức là những người cầu khẩn Ngài với lòng thành thật.”2

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ”3

Đức Chúa Trời là ai…Ngài là Đấng Sáng Tạo

Mọi thứ chúng ta chế tạo được, chẳng qua là chúng ta đặt các thứ đã có sẳn vào với nhau hoặc xây dựng dựa trên những ý tưởng đã có trước đó. Chỉ bằng lời phán, Đức Chúa Trời có khả năng làm cho muôn vật hiện hữu, không chỉ hình thành các dãy Ngân Hà và sự sống, nhưng Ngài còn là giải pháp cho các vấn đề của thời đại ngày nay. Ngài là sự sáng tạo của chúng ta. Trong một vài sự việc, quyền năng của Ngài tỏ bày ra, Ngài muốn chúng ta nhận thức về Ngài và có lòng tin cậy nơi chính mình Ngài.

Chúa của chúng ta vĩ đại và đầy quyền năng;
Sự hiểu biết của Ngài thật vô hạn.4

Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
Sự giúp đỡ tôi đến từ đâu?
Sự giúp đỡ tôi đến từ CHÚA,
Đấng sáng tạo nên trời và đất.5

Đức Chúa Trời là ai…Ngài là Đấng Tha Thứ.

Chúng ta phạm tội. Chúng ta có khuynh hướng làm điều mình muốn theo cách của mình thay vì theo cách của Chúa. Ngài nhìn thấy và biết điều đó. Đức Chúa Trời không chỉ không bỏ qua tội lỗi, nhưng Ngài còn chuẩn bị để phán xét và đoán phạt con người vì cớ tội lỗi của họ. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là Đấng Tha Thứ và Ngài sẽ thứ tha cho chúng ta ngay khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ với Ngài. Chúa Giê-xu, Con của Đức Chúa Trời, đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta bằng sự chết của Ngài trên thập tự giá. Ngài đã sống lại từ cõi chết và ban cho chúng ta sự tha thứ này.

“Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả;… Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Việc nầy bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, vì Ngài lấy lòng nhẫn nhục mà bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ.6

Đức Chúa Trời là ai…Ngài là Đấng Chân Thật

Những điều Ngài nói, chúng ta tin cậy. Những điều Ngài hứa, chúng ta đếm được. Khi Chúa hứa với chúng ta là Ngài tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, ban cho chúng ta sự sống đời đời, chúng ta có mối quan hệ cá nhân với Ngài…chúng ta hãy tin tưởng. Chúa đang nói những điều rất chân thật. Chúa Giê-xu nhấn mạnh rất nhiều lần: “Quả thật, ta nói cùng các con…”

Cũng giống như một người nào đó để cho bạn nhận biết những suy nghĩ và cảm xúc của họ, Đức Chúa Trời phán với chúng ta một cách rõ ràng về chính Ngài, nhưng khác một điều là Ngài luôn luôn chân thật. Những gì Ngài phán về chính mình Ngài, hay phán với chúng ta đó là những thông điệp rất chắc chắn. Thật hơn những cảm xúc, những suy nghĩ và sự nhận thức của chúng ta, Đức Chúa Trời hoàn toàn chính xác và chân thật với những gì Ngài phán. Ngài muốn chúng ta hoàn toàn trông đợi nơi mỗi một lời hứa Ngài. Chúng ta có thể bám lấy Ngài theo lời của Ngài.

“Sự giải thích lời Chúa đem lại ánh sáng;
Nó đem sự hiểu biết cho người chân thật.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Là ánh sáng cho đường lối tôi.”7

Đức Chúa Trời là ai…Ngài là Đấng có đầy năng lực

Làm sao mà bạn cứ lúc nào cũng luôn luôn chính xác 100% về mọi thứ? Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng như thế. Sự khôn ngoan của Ngài là vô hạn. Ngài thấu hiểu tất cả các chi tiết của một tình huống, điều này bao gồm cả về lịch sử và các sự kiện xảy đến trong tương lai có liên quan tới nó. Chúng ta không cần phải cập nhật cho Ngài, tư vấn hay thuyết phục Ngài làm điều đúng. Ngài sẽ làm được, bởi vì Ngài có khả năng và động cơ của Ngài là trong sạch. Nếu chúng ta tin cậy nơi Ngài, chúng ta biết rằng Ngài sẽ chẳng bao giờ mắc sai lầm, chẳng bao giờ hạ thấp hay lừa dối chúng ta. Ngài đáng được chúng ta tin cậy hoàn toàn để thực hiện những điều nào đúng đắn ở trong mọi hoàn cảnh, mọi thời đại.

“Thật vậy, tất cả những người trông cậy nơi Ngài
Sẽ không bị hổ thẹn…”8

 Làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời
 Tôi có một câu hỏi…

Ghi Chú: (1) Giêrêmi 9:23,24 (2) Thi Thiên 145:18 (3) Ma-thi- ơ 11:28 (4) Thi thiên 147:5 (5) Thi thiên 121:1,2 (6) Rôma 3:22,25 (7) Thi thiên 119:130,105 (8) Thi thiên 25:3


CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More