×
TÌM KIẾM
EveryVietStudent.com
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những
 Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời

Về trang web

Everyvietstudent.com – một địa chỉ an toàn để khám phá những thắc mắc về Đức Chúa Trời, và những gì có thể để nhận biết Đức Chúa Trời.

Trang web này có chứa đựng những đề mục, những đoạn video về câu chuyện đời sống thực tế, những giải đáp thắc mắc, và nó có thể cho bạn có cơ hội để giải tỏa những thắc mắc của bạn về Đức Chúa Trời. Chúng tôi sẽ email cho cho bạn một cách cá nhân để trả lời những thắc mắc của bạn. Ao ước của chúng tôi là để giúp bạn nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã cung ứng cho bạn một mối liên hệ cá nhân với chính mình Ngài, và làm thế nào bạn có thể bắt đầu mối quan hệ đó ngay trong hôm nay.

Trang web được phát triển bởi tổ chức quốc tế Cơ Đốc Giáo phi giáo phái: Campus Crusade for Christ, International. Bạn cũng có thể tìm được sinh viên của tổ chức này tại phần lớn các trường đại học tại Hoa Kỳ và các trường đại học của hầu hết các quốc gia trên khắp thế giới (bao gồm cả Việt Nam). Nếu bạn có một sự quan tâm đặc biệt nào về thần học, tín lý của Campus Crusade for Christ (viết tắc là CCC), xin vui lòng viết email cho chúng tôi.

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ chú tâm đến sự nhận biết Đức Chúa Trời và đáp ứng tình lại tình yêu Ngài dành cho bạn. Không có mối quan hệ nào khác mà qua đó nhân loại có thể thực sự kinh nghiệm được sự toàn hảo trong tấm lòng và tâm trí.


CHIA SẺ:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More