×
TÌM KIẾM
EveryVietStudent.com
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những
 Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Biết Đức Chúa Trời

Có điều gì khác biệt giữa Chúa Giê-xu và các tôn giáo trên thế giới?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Hãy nhìn một cách vắn tắc về những khía cạnh chính thể hiện ra bên ngoài của Chúa Giê-xu, những nét tiêu biểu bình dị tương phản với các tôn giáo trên thế giới.

1. Chúa Cứu Thế Giê-xu theo đuổi một mối quan hệ với chúng ta. Bạn có bao giờ ở trong một mối quan hệ mà trong mối quan hệ đó chính bạn luôn luôn là người chủ động trong mọi việc? Điều này có thể sẽ làm cho bạn mệt nhoài và thường thì nó làm cho bạn rất chán. Những người bạn tốt nhất là những người thích thú khi cùng nhau dành thì giờ cho nhau để đeo đuổi việc duy trì mối quan hệ tình bạn. Không giống như các tôn giáo luôn cố giắng để tìm đến đối tượng mà họ tôn sùng, với Chúa Cứu Thế, bạn thấy Đức Chúa Trời đang đi đến cùng chúng ta. Chúa Giê-xu phán: “các con sẽ có sự sống và là sự sống dư dật (sự sống sung mãn và đầy ý nghĩa)”. Ngài đã đến để ban cho chúng ta sự sống vĩnh phúc với Ngài, cho những ai đã, đang và sẽ tin cậy nơi Ngài.

2. Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là Đức Chúa Trời. Không có nhân vật chủ chốt nào của các tôn giáo trên thế giới tuyên bố mình là Đức Chúa Trời.

3. Chúa Giê-xu đã sống một cuộc đời hoàn hảo và bày tỏ thần tính của Ngài trong các phép lạ Ngài từng thực hiện…chữa lành người mù, làm cho cơn bão giữa biển phải lặng yên, làm sống lại người đã chết, ngay lập tức cung cấp thức ăn cho hàng ngàn người. Các tôn giáo trên thế giới có những người lãnh đạo có những sứ điệp nghe thích thú, những không ai trong sô họ có thể thực hiện các phép lạ đầy quyền năng như Chúa Giê-xu đã từng làm. Chúa Giê-xu từng phán: “Hãy tin Ta khi Ta nói Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta; hay ít ra cũng hãy tin những bằng chứng của chính các phép lạ Ta làm”

4. Trong nhiều tôn giáo trên thế giới, vì cớ tội lỗi, người ta tự quất, tự đánh (tự phạt) chính mình hoặc tự thực hiện thật nhiều nghi lễ hiến tế để giải quyết vấn đề tội lỗi của chính họ. Chúa Giê-xu trả giá để cho chúng ta được tha thứ vì Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đã gánh thay tội lỗi của chúng ta. “ Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính tình yêu của Ngài trong điều này: Trong khi chúng ta còn là tội nhân, Đấng Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta” Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu mang lấy tất cả tội lỗi của chúng ta cho chúng ta và Ngài đã trả giá cho vấn đề này. Các tôn giáo trên thế giới dạy rằng người ta phải tự làm điều gì đó để giải quyết vấn đề tội lỗi, nhưng Chúa Giê-xu phán chỉ cần đặt đức tin nơi Ngài thì sẽ được cứu rỗi, mọi tội lỗi sẽ được tha thứ, được làm con cái Đức Chúa Trời, được có sự sống đời đời.

5. Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết sau ba ngày Ngàu bị đóng đinh. Có nhiều tôn giáo nói về sự đầu thai hóa kiếp. Chúa Giê-xu, một trường hợp đặc biệt, từng nói trước với nhiều người rằng Ngài sẽ bị đóng đinh và sẽ sống lại sau ba ngày. Chúa Giê-xu muốn công khai chứng tỏ về thần tính của Ngài vượt trên hết bất kỳ sự nghi ngờ nào. Nhà cầm quyền La Mã hiện thời đã nhận thức điều này, và vì thế họ đã ra lệnh cho một đội lính chừng 11 đến 14 người canh gác nghiêm ngặt phía bên ngoài ngôi mộ Chúa Giê-xu, và họ còn niêm phong ngôi mộ với con dấu đầy uy lực của người La Mã cảnh báo mọi người không được đến gần. Thế nhưng, ba ngày sau đó, thân thể Ngài đã ra khỏi mộ và Chúa Giê-xu đã bày tỏ chính Ngài đã sống lại, hiện ra cho hơn 500 người. Không có tôn giáo nào trên thế giới công bố rằng nhân vật trung tâm của họ đã sống lại từ cõi chết hay là thậm chí đã từng nói như vậy.

6. Thông điệp của Kinh Thánh là hiệp nhất. Nó không phải là một bộ sưu tập về thơ ca, những ý kiến rời rạc. Kinh Thánh bày tỏ về Đức Chúa Trời và kế hoạch của Ngài cho cuộc đời chúng ta. Nó ghi lại cho chúng ta có vài điều sai lầm trong quá khứ và rằng mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời đã bị phá vỡ. Kinh Thánh chỉ ra cho chúng ta cách làm thế nào để phục hồi mối quan hệ đó và những ích lợi khi chúng ta làm như vậy. Để tổng họp lại những gì kinh thánh đề cập, xin xem phần này: Nhận biết Đức Chúa Trời cách cá nhân

Trên đây chỉ là một vài điều khác biệt liên quan đến Chúa Cứu Thê Giê-xu. Những thông tin hữu ích khác về các tôn giáo trên thế giới, xin vui lòng xem: Kết Nối Thiên Thượng

 Làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời
 Tôi có một câu hỏi…

CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More