×
TÌM KIẾM
EveryVietStudent.com
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những
 Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời

Bắt Đầu Hành Trình Với Chúa

Chúc mừng bạn đã quyết định mời Chúa Giê-xu Christ vào trong đời sống mình.

Điều gì tiếp theo đây?

  • Nếu đây là một tôn giáo, bạn nghĩ rằng ai đó sẽ giao cho bạn một bảng với nhiều Quy định và Nghi thức. Các yêu cầu. Và có thể là rất nhiều thứ cần phải mua!

Nhưng khi bạn mời gọi Chúa Giê-xu bước vào trong đời sống, bạn không phải đang tham gia vào một tôn giáo.

Thay vào đó, bạn đã bắt đầu một mối quan hệ. Với Đức Chúa Trời.

Điều đó thật tuyệt vời.

Nhưng bạn có thể sẽ thắc mắc, làm cách nào để bạn biết Chúa rõ hơn?

Hãy bắt đầu với hai bài đọc sau: