×
TÌM KIẾM
EveryVietStudent.com
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những
 Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Hỏi và đáp

Chẳng lẽ cái ác và đau khổ không chứng tỏ là Thượng Đế không quan tâm?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Câu hỏi: “Tôi băn khoăn làm sao bạn có thể tin vào Thượng Đế khi mà có nhiều điều sai trái như vậy trong thế giới mà rõ ràng là Ngài không quan tâm?”

Câu trả lời của chúng tôi: Nhiều điều sai trái trên thế giới không hề chứng tỏ là Thượng Đế không quan tâm. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà con người đã, phần nhiều, khước từ Thượng Đế…

  • Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, mỗi người đi theo đường lối riêng của mình. (Ê-sai 53:6)

  • "Chúng nó hết thảy đều lui trở lại, đều suy đồi như nhau. Không có ai làm điều thiện, dù một người cũng không." (Thi thiên 53:3)

  • "Thật ra, trên đời này, không có một người công chính nào luôn làm điều phải Và không hề phạm tội." (Truyền Đạo 7:20)

Vậy nên, làm sao chúng ta có thể đổ trách nhiệm cho Chúa khi thế giới của chúng ta bị hỏng trong nhiều khía cạnh? (Để tìm hiểu thêm về ý tưởng này, hãy xem bài Tại sao.)

Có thể Thượng đế hài lòng một chút nào về những điều sai trái trên thế giới. Có thể Ngài không thích thế giới như hiện nay (có thể Ngài ghét nó còn nhiều hơn chúng ta ghét nó), nhưng Ngà đã, trong một nghĩa nào đó, cho phép kẻ khác điều hành thế giới này trong một thời gian. Chúa Giê-xu nói các môn đồ hãy cầu nguyện để ý muốn của Đức Chúa Trời được thành trên đất như ở trên trời (Ma-thi-ơ 6:10). Điều ám chỉ rõ ràng ở đây là ý muốn đạo đức (tốt nhất) của Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng được thành trên đất này, thậm chí mặc dù Ngài cho phép những điều đó xảy ra.

Suy cho cùng đây là vấn đề thuộc về tính cách của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có phải là một Đức Chúa Trời của tình yêu thương và sự đồng cảm? Theo Kinh thánh, thì Ngài đúng là như vậy…

  • "Như cha thương xót con cái thể nào thì CHÚA cũng thương xót những người kính sợ Ngài thể ấy." (Thi thiên 103:13)

  • "CHÚA là phúc lành cho tất cả mọi người; Ngài thương xót mọi tạo vật Ngài làm nên." (Thi thiên 145:9)

  • "CHÚA công chính trong mọi đường lối Ngài, và yêu thương đối với mọi công việc Ngài." (Thi thiên 145:17)

Kinh thánh nói Đức Chúa Trời là tình yêu thương (1 Giăng 4:8,16). Có lẽ một phần bản chất yêu thương của Ngài là ở chỗ Ngài cho phép người ta có ý chí tự do. Đức Chúa Trời không tạo nên chúng ta như những rô-bốt. Kết quả là chúng ta gặp phải điều ác, đau đớn và khổ sở, vì những sự lựa chọn mà chúng ta và những người khác đã làm.

Thậm chí nếu Đức Chúa Trời đã cho phép cái ác tồn tại trong một thời gian, Ngài hứa hoàn toàn xóa sổ nó trong tương lai (Khải Huyền 21:3-5). Và trong tình yêu Ngài, Đức Chúa Trời đã cung ứng một cách để mỗi người trong chúng ta được tha thứ vì những gian ác mà chúng ta đã làm và vì những nỗi đau mà chúng ta đã gây cho người khác…

  • "Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc" (Giăng 3:16)

  • "Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta." (Rô-ma 5:8)

  • "Đây là cách Đức Chúa Trời biểu lộ tình yêu thương của Ngài giữa vòng chúng ta: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để nhờ Con ấy chúng ta được sống. Tình yêu thương ở trong điều này: Không phải chúng ta đã yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm sinh tế hy sinh chuộc tội lỗi chúng ta." (1Giăng 4:9-10)

Chỉ có duy nhất Đức Chúa Trời là thật sự tốt lành (Lu-ca 18:19). Nếu cần phải nói, thì những nan đề trong thế giới nói lên điều tiêu cực trong tính cách của chúng ta, không phải tính cách của Đức Chúa Trời. Để thảo luận nhiều hơn về câu hỏi rất lớn này, hãy xem phần có tựa đề là Câu hỏi cuộc sống trong trang này. Để xem cách Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta qua những thời kỳ khó khăn, hãy xem Tâm trí bình an trong một thế giới bất ổn.

 Làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời
 Tôi có một câu hỏi…

CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More