×
TÌM KIẾM
EveryVietStudent.com
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những
 Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Hỏi và đáp

Làm sao chúng ta biết là Chúa Giê-xu đã từng thực sự sống?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Câu hỏi: “Có những tài liệu lịch sử nào khác ngoài Kinh thánh chứng tỏ rằng Chúa Giê-xu đã từng thực sự sống?”

Câu trả lời của chúng tôi: Có. Cornelius Tacitus (55-120 SCN) được coi nhà sử học vĩ đại nhất của La Mã cổ đại. Ông đã viết về Nero là kẻ “bằng những hình thức tra tấn khủng khiếp nhất đã trừng phạt những người thường được gọi là Cơ đốc nhân, tức những người bị ghét vì tội ác của họ. Christus, tên của kẻ sáng lập, đã bị xử tử bởi Pontius Pilate, quan tổng trấn xứ Giu-đê vào thời hoàng đế Tiberius trị vì: nhưng sự mê tín nguy hại bị đàn áp một thời gian lại bùng ra, không chỉ khắp xứ Giu-đê, nơi sự nguy hại phát sinh, mà còn khắp thành Rô-ma nữa.”1

Ngoài ra, Flavius Josephus, một nhà sử học Do Thái (38-100+ SCN) đã viết về Chúa Giê-xu trong tác phẩm Jewish Antiquities của ông, nói rằng Chúa Giê-xu là một người khôn ngoan đã làm những việc kinh ngạc, dạy dỗ nhiều người, chinh phục được nhiều người đi theo từ dân Giu-đa và Hy lạp, rằng Chúa Giê-xu được người ta tin là Đấng Mê-si, đã bị những người lãnh đạo Giu-đa buộc tội, bị Phi-lát kết án đóng đinh vào thập tự, và được coi là đã sống lại.2

Sự tồn tại của Chúa Cứu Thế Giê-xu không chỉ được Josephus và Tacitus ghi lại, mà còn những tác giả cổ như Suetonius, Thallus, Pliny the Younger, và Lucian. Và từ tác phẩm Talmud của người Giu-đa, “chúng ta biết rằng Jêsus là con ngoài giá thú, đã tập trung môn đồ, làm những tuyên bố phạm thượng về bản thân, và làm phép lạ, nhưng những phép lạ này là nhờ tà thuật chứ không phải từ Đức Chúa Trời.”3

Như vậy, có cả những nhà sử học tán thành lẫn không tán thành Chúa Giê-xu đã viết về Ngài. Ngoài ra còn nhiều những tư liệu lịch sử về các Cơ đốc nhân thời kỳ đầu tiên.

Ghi chú: Nhiều người còn có nguồn xác nhận bên trong rằng Chúa Giê-xu đã tồn tại, và ngày nay vẫn đang tồn tại. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh của Ngài làm chứng về Đấng Cứu Thế (Giăng 15:26) và thuyết phục thế giới về Ngài (Giăng 16:8-11). Như vậy ai đó có hể không tiếp cận được các tài liệu lịch sử cổ hoặc Kinh thánh mà vẫn tin rằng Chúa Giê-xu có thật. Một người có thể nghe về Chúa Giê-xu từ nguồn khác, và Đức Chúa Trời có thể xác chứng điều đó bởi Thần của Ngài.

 Làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời
 Tôi có một câu hỏi…

(1) Annals XV, 44 như trích trong The New Evidence That Demands a Verdict (Bằng chứng mới đòi hỏi lời phán quyết) của Josh McDowell. Hãy xem sách này để biết thêm về các tư liệu lịch sử khác.
(2) Ghi trong Jesus Under Fire (Jêsus dưới lửa) của Michael J. Wilkins and J. P. Moreland, Zondervan Publishing.
(3) Ibid.


CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More