×
TÌM KIẾM
EveryVietStudent.com
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những
 Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Hỏi và đáp

Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Câu hỏi: “Làm sao Chúa Giê-xu có thể vừa là Đức Chúa Trời và đồng thời cũng vừa là một con người?”

Câu trả lời của chúng tôi: Đức Chúa Trời có thể trở thành con người, cũng giống như Chúa Giê-xu có thể thực hiện các phép lạ và Đức Chúa Trời có thể tạo dựng vũ trụ từ sự trống không, và rằng Ngài có thể thực hiện điều Ngài thấy hài lòng. Bất cứ điều gì không ngược lại với bản tánh của Đức Chúa Trời, điều đó có thể được thực hiện, và có thể đã được Ngài hoàn thành. “Với Đức Chúa Trời thì mọi sự đều có thể” (Mathiơ 19:26)

Rất nhiều năm về trước, trước khi Thượng Đế đến như một con người: Giê-xu người Nazareth, Ngài đã loan tin báo trước về sự giáng thế của Ngài (qua các lời tiên tri trong Cựu Ước). Sau đó Ngài đến, Ngài cũng đã bảo với chúng ta chính xác Ngài là ai. Thí dụ: “Trước khi có Apraham, đã có Ta” (Giăng 8:58), “Ta với Cha là một” (Giăng 10:31), và “Bất cứ người nào thấy Ta, tức là người đó đã thấy Cha” (Giăng 14:49). Để làm cho rõ ràng điều này, Chúa Giê-xu đã thực hiện nhiều phép lạ mà không có bất kỳ con người nào có thể thực hiện được, điểm nổi bật hơn cả đó là Ngài đã sống lại từ trong cõi chết.

Chúng ta có thể nghĩ về Chúa Giê-xu, Ngài chính là hình ảnh có thể nhìn thấy được của một Đức Chúa Trời không thể nào nhìn thấy được. Ngài đã làm điều này để thông đạt cho chúng ta biết về tình yêu lớn lao của Ngài dành cho con người, Ngài bày tỏ cho chúng ta đường lối của chính Ngài, Ngài chỉ cách cho chúng ta phải làm gì để đáp ứng với Ngài, và cuối cùng Ngài cung ứng cho chúng ta phương cách của chính Ngài. Chúa Giê-xu đã thực hiện điều này, Ngài đã bằng lòng chịu chết, chịu bị đóng đinh trên thập tự giá để tha thứ cho tất cả mọi tội lỗi xấu xa của mỗi chúng ta. Kinh Thánh chép về Chúa Giê-xu: “Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ; Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ, và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” (Philip 2: 6-8)

Đức Chúa Trời siêu việt “bị giới hạn” trong Chúa Giê-xu để Ngài có thể chết thay cho chúng ta, và làm một cầu nối giữa chúng ta với chính Ngài – Đức Chúa Trời. Sau đây là một vài sự giải thích mà Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta biết về Chúa:

Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời… Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, cư ngụ giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha. (Giăng 1:1,14)

Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được (Côrinhtô 1:15)

Vì sự đầy trọn của thần tính Đức Chúa Trời hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài. (Côl ôse 2:9)

Con là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Con dùng lời quyền năng của Ngài mà nâng đỡ muôn vật. Sau khi tẩy sạch tội lỗi, Ngài ngồi bên phải Đấng Tôn Nghiêm ở trên trời. (Hêbơrơ 1:3)

 Làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời
 Tôi có một câu hỏi…

CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More