×
TÌM KIẾM
EveryVietStudent.com
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những
 Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Hỏi và đáp

“Tin cậy” Chúa Giê-xu có nghĩa là gì?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Câu hỏi: “Tất cả những điều này nghe thật hay nhưng tôi chưa hiểu “tin cậy Chúa Giê-xu” có nghĩa là gì?”

Câu trả lời của chúng tôi: Trước hết, tin cậy Chúa Giê-xu có nghĩa là bạn không còn dựa vào bản thân, nhưng dựa vào Đấng Cứu Thế, để được lên thiên đàng. Chúng ta không thể vào thiên đàng nhờ vào làm các việc thiện, những thứ mà chúng ta nghĩ rằng sẽ khiến Đức Chúa Trời tiếp nhận chúng ta. Thay vào đó, chúng ta cần được tha thứ tội lỗi, nhận thức rằng Chúa Giê-xu đã chết cho tội lỗi của chúng ta. Và điều Ngài làm cho chúng ta trên thập tự giá là cách duy nhất để những tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Kinh thánh nói…

  • Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng nầy về Ngài [Chúa Giê-xu] rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài." (Công vụ 10:43)

  • Ấy là trong Đấng Cứu Thế, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài." (Ê-phê-sô 1:7) (Rôma 1:19-20)

Sau khi một người tin cậy Chúa Giê-xu để được tha thứ tội lỗi, một cuộc sống mới bắt đầu -- Vậy, nếu ai ở trong Đấng Cứu Thế, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. (2 Côr. 5:17) Người đó trở thành người đi theo Đấng Cứu Thế. Là một người đi theo Đấng Cứu Thế, người đó dựa vào Chúa Giê-xu trong những lĩnh vực khác của cuộc sống nữa, không chỉ để được tha thứ tội lỗi.

Ví dụ, Chúa Giê-xu nói rằng Ngài là Người Thầy (Giăng 13:13-14). Ngài nói với các môn đồ Ngài rằng Ngài sẽ sai Đức Thánh Linh đến với họ, và rằng Đức Thánh Linh sẽ dạy họ về mọi sự (Giăng 14:26) và dẫn họ vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13). Đức Chúa Trời dạy một người những đường lối và chân lý của Ngài. Còn về khía cạnh những giá trị và hành vi của chúng ta, Ngài rửa sạch những điều không đúng trong cách suy nghĩ của chúng ta, và cho chúng ta thấy điều gì là đúng theo quan điểm của Ngài. Đây cũng là một cách bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời.

Ngài là Đấng biết mọi lẽ thật, và Ngài muốn chúng ta xây dựng cuộc sống của mình trên lẽ thật của Ngài. Chúa Giê-xu đã nói…

  • “Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá." (Ma-thi-ơ 7:24-25)

  • "Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi." (Giăng 8:31-32)

  • "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ." (Ma-thi-ơ 11:28-29)

Điều quan trọng nhất trong việc đi theo Đấng Cứu Thế là học từ Ngài. Bằng việc nương dựa vào Đấng Cứu Thế như là Người Thầy của chúng ta, Ngài hướng dẫn chúng ta vào một lối sống theo ý muốn của Ngài và tương ứng theo chân lý của Ngài. Ngài cho chúng ta thấy cách sống, và thậm chí sẽ dẫn dắt chúng ta trong cách cầu nguyện. Khi chúng ta học biết điều Ngài muốn từ chúng ta, thì chúng ta nương dựa vào sức mạnh và quyền năng của Ngài (Đức Thánh Linh) để làm những điều này.

Tất cả việc đi theo Đấng Cứu Thế chốt lại là ở sự nương dựa nơi Ngài. Ngài nói với các môn đồ của Ngài: Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được (Giăng 15:5).

 Làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời
 Tôi có một câu hỏi…

CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More