×
TÌM KIẾM
EveryVietStudent.com
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những
 Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Hỏi và đáp

Kinh Thánh được “thần cảm” có nghĩa là gì?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Câu hỏi: “Kinh Thánh được “thần cảm” có nghĩa là gì (theo như Kinh thánh tuyên bố)?”

Câu trả lời của chúng tôi: Giống như một ông chủ có thể ủy thác công việc của mình cho các nhân viên, Đức Chúa Trời đã ủy thác việc ghi lại những lần tiếp xúc của Ngài với con người cho nhiều người khác nhau trong tiến trình của lịch sử, để sứ điệp cứu rỗi của Ngài có thể được biết đến trên khắp đất.

Môi-se đã viết năm sách đầu tiên của Kinh thánh, ghi lại những gì đã xảy ra vào giai đoạn đó. Ê-sai đã ghi lại điều Đức Chúa Trời bảo ông nói với người Israel. Giê-rê-mi đã ghi lại tất cả những sự kiện khi ông nói với người Israel và phản ứng của họ trước những sứ điệp của ông. Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng chép lại chi tiết về cuộc đời và lời nói của Chúa Giê-xu. Và vân vân.

Tất cả có 40 người viết khác nhau, qua một giai đoạn thời gian dài (1500 năm), từ những bối cảnh địa lý khác nhau. Tuy vậy, sự mô tả của họ về Đức Chúa Trời và sứ điệp của họ về cách chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời giống hệt nhau.

Được thần cảm theo nghĩa đen nghĩa là được Đức Chúa Trời hà hơi, hay ra từ Thần của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã hoàn toàn tham gia. Giống như việc hai người viết cộng tác với nhau (Đức Chúa Trời là tác giả chính, và mỗi sách có một tác giả là con người). Đức Chúa Trời hướng dẫn họ về điều cần phải nói, viết hoặc kể đến.

Và trong nhiều trường hợp, thậm chí dù Đức Chúa Trời đang hành động qua họ, văn phong và điểm nhấn đặc biệt của họ vẫn rõ ràng. Ví dụ, những người viết các sách Phúc Âm (ghi lại cuộc sống và lời nói của Chúa Giê-xu) là Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng. Tất cả đều ghi lại những điều Chúa Giê-xu đã làm và nói, tuy nhiên mỗi người nhấn mạnh những điểm khác nhau. Giăng dành nhiều thời gian để ghi lại những gì Chúa Giê-xu nói về thần tính của Ngài. Ma-thi-ơ và Lu-ca dành nhiều thời gian hơn về những hoàn cảnh lúc Chúa Giê-xu ra đời. Mác chỉ đưa ra tóm tắt nhanh chóng về cuộc đời của Chúa Giê-xu.

Dưới đây là vài chỗ trong Kinh thánh cho thấy rõ ràng là các tác giả con người đã được Đức Chúa Trời dẫn dắt về điều cần viết:

Rồi CHÚA phán dạy Môi-se: “Con ghi chép lại những lời này, vì căn cứ trên những lời này mà Ta đã lập giao ước với con và với dân Y-sơ-ra-ên.” (Xuất Ê-đíp-tô 34:27)

Năm thứ tư triều Giê-hô-gia-kim, con Giô-si-a, vua Giu-đa, CHÚA phán với Giê-rê-mi lời này: “Con hãy lấy một cuộn sách, viết xuống mọi điều Ta phán dạy về Y-sơ-ra-ên, Giu-đa, và tất cả các nước khác, kể từ ngày Ta khởi phán dạy con dưới triều Giô-si-a cho đến ngày nay. (Giê-rê-mi 36:1-2)

"Bây giờ, hãy đi, khắc nó trên một tấm bảng cho họ, chép nó vào một cuốn sách để làm bằng chứng cho những ngày sau đời đời.” (Ê-sai 30:8)

Khi thấy Ngài, tôi ngã nhào xuống chân Ngài như đã chết, nhưng Ngài đặt tay phải trên tôi mà bảo: “Con đừng sợ! Ta là Đầu Tiên và Cuối cùng, là Đấng hằng sống; Ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm Phủ. Vì thế, con hãy ghi chép những việc con đã thấy, những việc đang diễn tiến và những việc sẽ xảy ra sau này. (Khải huyền 1:17-19)

Nhiều người đã dụng công ký thuật các sự việc đã hoàn thành giữa vòng chúng tôi, theo những người chứng kiến và những người phụng sự Lời Chúa từ ban đầu đã truyền lại cho chúng tôi. Vì thế, sau khi cẩn trọng tra cứu chính xác mọi việc từ ban đầu, tôi thiết nghĩ nên theo thứ tự viết cho ngài, để ngài biết chắc chắn những lời giáo huấn ngài đã học là chân xác. (Lu-ca 1:1-4)

Vậy Đức Giê-su còn làm nhiều dấu lạ khác trước mặt các môn đệ mà không ghi lại trong sách nầy. Nhưng những điều nầy được ghi chép để anh chị em tin Đức Giê-su là Chúa Cứu Thế, Con của Đức Chúa Trời, và nhờ đức tin đó anh chị em được sống trong Danh Ngài. (Giăng 20:30-31)

Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh có khả năng khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-su. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống công chính, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành. (2Ti-mô-thê 3:15-17)

Trên hết mọi sự, anh chị em phải hiểu rằng không có lời tiên tri nào của Kinh Thánh được giải thích theo ý riêng của một người được. Vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được Đức Thánh Linh tác động nói ra từ Đức Chúa Trời. (2Phi-e-rơ 1:20-21)

Ngài trách: “Các anh sao tối trí, và sao chậm tin mọi điều các nhà tiên tri đã nói! Chẳng phải Chúa Cứu Thế phải bị thống khổ thể ấy mới bước vào vinh quang của Ngài sao?” Rồi bắt đầu từ Môi-se và qua tất cả các tiên tri Ngài giải nghĩa những điều về Ngài trong cả Kinh Thánh cho họ. (Lu-ca 24:25-27)

rồi Ngài bảo: “Đây là những lời Ta đã nói với các con trong khi Ta còn ở với các con: ‘Tất cả những điều chép về Ta trong Kinh Luật Môi-se, các Kinh Tiên Tri và các Thánh Thi phải được ứng nghiệm.’ Lúc ấy, Ngài mở trí cho họ hiểu Kinh Thánh. (Lu-ca 24:44-45)

Thông tin sau có thể bổ ích cho bạn: Tại sao có thể tin Kinh Thánh.

 Làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời
 Tôi có một câu hỏi…

CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More