×
TÌM KIẾM
EveryVietStudent.com
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những
 Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Hỏi và đáp

Có sự khác nhau giữa đạo Công giáo và đạo Tin lành?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Câu hỏi: “Có sự khác nhau giữa đạo Công giáo và Đạo Tin Lành không?”

Câu trả lời của chúng tôi: Cơ Đốc Giáo có nhiều hệ phái và nhà thờ: Công giáo, Trưởng lão, Giám lý, Báptit, Ngũ Tuần, Luther, và rất nhiều các tên gọi khác nhau nữa. Nếu ai đó là thành viên của hệ phái hay nhà thờ nào đó không có nghĩa rằng người đó là Cơ Đốc Nhân.

Điều thực sự quan trọng là khi chính người đó có Chúa Giê-xu đang sống bên trong cuộc đời của mình…khi đó, họ thật sự có mối quan hệ cá nhân mật thiết với Đức Chúa Trời.

Trong sách Phúc Âm Giăng, chúng ta được bảo rằng: “tất cả những ai tiếp nhận Ngài (Chúa Giê-xu), tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời.”1 Tại sao chúng ta phải trở nên con của Đức Chúa Trời? Bởi vì, cho đến bây giờ, Đức Chúa Trời vẫn còn xa cách. Có lẽ chúng ta nhận biết Ngài hiện đang ở đây. Có lẽ chúng ta còn biết rằng con người được tạo dựng mục đích là để thờ phượng Đức Chúa Trời. Thậm chí chúng ta còn nhận biết rằng trong những lúc cấp thiết, Ngài là Đấng cầu thay cho chúng ta. Nhưng vẫn có một khoảng cách rất xa với Ngài mà chúng ta có thể nhận ra được, và đó chính là tội lỗi của chúng ta.

Bạn biết không, chúng ta còn sống còn thở, chúng ta còn tiếp tục phạm tội. Chúng ta vẫn tiếp tục làm mọi điều theo cách của chúng ta thay vì theo cách của Đức Chúa Trời. Nhưng tội lỗi chúng ta không thể phân rẽ chúng ta với Đức Chúa Trời được. Đây là lý do tại sao lại thế:

Kinh Thánh bảo rằng có một hính phạt cho vấn đề tội lỗi, và nó có thể ngoài sức tưởng tượng của bạn. Hình phạt của tội lỗi đó là sự chết. Nó không chỉ giống như hậu quả tội lỗi của một vụ án giết người. Nó là sự phán xét của Đức Chúa Trời chống lại mọi tội lỗi. Kinh Thánh chép: “Tiền công của tội lỗi là sự chết…”2 Nhưng tin vui là chúng ta sẽ không còn phải chết đời đời cách xa Đức Chúa Trời vì cớ tội lỗi của chúng ta nữa. Chúa Giê-xu đã chết thế cho chúng ta. Ngài đã trả giá một lần đủ cả cho tội lỗi chúng ta. Và Ngài hiến chính Ngài để chúng ta có được sự tha thứ trọn vẹn. Không phải là sự tha thứ nhất thời. Thậm chí cho cả những tội lỗi mà chúng ta sẽ phạm phải trong tương lai nữa, chúng ta có thể có sự tha thứ của chính Ngài ngay giờ này, bởi vì Chúa Giê-xu đã chết cho tất cả chúng ta và trả thay cho mọi tội lỗi chúng ta. Ngay giờ này Chúng ta có thể bắt đầu mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời, bởi vì rào cản của tội lỗi ẫ biến mất. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ trở nên hoàn hảo và không hề phạm tội nữa. Nhưng chúng ta trở nên người được Đức Chúa Trời tha thứ khi chúng ta nhận biết chính Chúa Giê-xu đã chết cho tội lỗi của chúng ta, Ngài đã thế chỗ cho chúng ta.

“Nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Việc nầy bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, vì Ngài lấy lòng nhẫn nhục mà bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ.”3

Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu vào đời sống chúng ta, Đức Chúa Trời tuyên bố chúng ta “không còn bị đoán phạt nữa” và Ngài phán rằng chúng ta hiện giờ “được hòa thuận với Đức Chúa Trời”. Chúng ta đã bắt đầu thiết lập mối quan hệ thực sự với Đức Chúa Trời, chúng ta không còn nhận biết Chúa “bên ngoài” nữa, nhưng sâu thẩm bên trong, chúng ta nhận biết rằng Ngài đang sống trong chúng ta. Chúng ta có sự tha thứ của Đức Chúa Trời, có mối quan hệ với Ngài. “Vì công giá của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh phúc”4

Nếu bạn thích thú trong việc tìm hiểu cho chắc chắn để biết rằng bạn có một mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời, mọi tội lỗi của bạn được tha thứ, và không còn gì có thể ngăn cản giữa bạn với Đức Chúa Trời, phần tiếp sau đây có thể giúp bạn hiểu được : Nhận biết Đức Chúa Trời cách cá nhân.

 Làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời
 Tôi có một câu hỏi…

(1) Giăng 1:12 (2) Rôma 6:23 (3) Rôma 3:23,24 (NLT) (4) Rôma 6:23


CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More