Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
THÍCH:  
CHIA SẺ:  

Có sự khác nhau giữa đạo Công giáo và đạo Tin lành?

Câu hỏi: “Có sự khác nhau giữa đạo Công giáo và Đạo Tin Lành không?”

Câu trả lời của chúng tôi: Cơ Đốc Giáo bao gồm đạo Công Giáo và đạo Tin Lành, có nhiều tên gọi trong Cơ Đốc Giáo và các giáo hội Cơ Đốc: Công giáo, Trưởng lão, Giám lý, Báptit, Ngũ Tuần, Luther, và rất nhiều các tên gọi khác nhau nữa. Một người nào đó trở thành hội viên của một trong số những giáo hội kể trên không có nghĩa là người đó đã được xác định là một Cơ Đốc Nhân thật sự.

Điều thực sự quan trọng là khi chính người đó có Chúa Giê-xu đang sống bên trong cuộc đời của mình…khi đó, họ thật sự có mối quan hệ cá nhân mật thiết với Đức Chúa Trời.

Trong sách Phúc Âm Giăng, chúng ta được bảo rằng: “tất cả những ai tiếp nhận Ngài (Chúa Giê-xu), tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời.”1 Tại sao chúng ta phải trở nên con của Đức Chúa Trời? Bởi vì, cho đến tận bây giờ, có thể lắm, Đức Chúa Trời vẫn còn cách xa. Có lẽ chúng ta nhận biết Ngài hiện đang ở đây. Có lẽ chúng ta còn biết rằng con người được tạo dựng nên mục đích là để thờ phượng Đức Chúa Trời. Thậm chí chúng ta còn nhận biết rằng trong những lúc cấp thiết, Ngài là Đấng cầu thay cho chúng ta. Nhưng vẫn có một khoảng cách rất xa với Ngài mà chúng ta có thể nhận ra được, và đó chính là tội lỗi của chính mỗi chúng ta.

Hiện tại, miễn là chúng ta đang sống và thở, chắc chắn điều này, chúng ta đang chuẩn bị để phạm tội. Chúng ta lại sẽ làm mọi điều theo cách của chúng ta thay vì theo cách của Đức Chúa Trời. Nhưng những tội lỗi chúng ta sẽ không còn bị giữ lại như là một rào chắn giữa chúng ta với Đức Chúa Trời nữa. Và đây là phương cách làm thế nào để được điều đó:

Kinh Thánh bảo rằng có một kết thúc cho vấn đề tội lỗi, và nó có thể lớn hơn điều mà bạn từng mong đợi. Kết quả của tội lỗi đó là sự chết. Nó không chỉ giống như hậu quả tội lỗi của một vụ án giết người. Nó còn hơn thế nữa, chính Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt không chừa bất cứ ai và bất cứ tội lỗi nào. Kinh Thánh chép: “Công giá của tội lỗi là sự chết…”2 Nhưng tin vui là chúng ta sẽ không còn phải chết đời đời cách xa Đức Chúa Trời vì cớ tội lỗi của chúng ta nữa. Chúa Giê-xu đã chết thế cho chúng ta. Ngài đã trả giá một cách đầy đủ cho tội lỗi chúng ta. Và Ngài hiến chính Ngài để chúng ta có được sự tha thứ trọn vẹn. Không phải là sự tha thứ nhất thời. Thậm chí là cho cả những tội lỗi mà chúng ta có xu hướng phạm trong tương lai nữa, chúng ta có thể có sự tha thứ của chính Ngài ngay giờ này, bởi vì Chúa Giê-xu đã chết cho tất cả chúng ta và trả thay cho mọi tội lỗi chúng ta. Chúng ta có thể ngay lập tức trở nên gần gũi trong mối quan hệ cá nhân mật thiết với Đức Chúa Trời, rào chắn của tội lỗi sẽ được tháo gỡ khỏi. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ trở nên hoàn hảo và không hề phạm tội nữa. Nhưng chúng ta trở nên người được Đức Chúa Trời tha thứ khi chúng ta nhìn thấy chính Chúa Giê-xu đã chết cho tội lỗi của chúng ta, Ngài đã thế chổ cho chúng ta.

Ngây bây giờ, Đức Chúa Trời bởi lòng nhân từ của Ngài tuyên bố chúng ta không còn bị đoán phạt nữa. Ngài đã làm điều này qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đấng đã giải thoát chúng ta bằng cách cất bỏ mọi tội lỗi của chúng ta. Bởi Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu để gánh lấy hình phạt thay cho tội lỗi chúng ta và để đáp ứng lại cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời nghịch với chúng ta. Chúng ta phải làm Đức Chúa Trời hài lòng khi chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu đã cho đi chính dòng huyết quý báu của Ngài, dâng hiến chính mạng sống của Ngài cho chúng ta”3

Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu vào đời sống chúng ta, Đức Chúa Trời tuyên bố chúng ta “không còn bị đoán phạt nữa” và Ngài phán rằng chúng ta hiện giờ “làm điều phải với Đức Chúa Trời”. Mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời đã bắt đầu thực sự thiết lập, chúng ta không còn nhận biết Chúa “bên ngoài” nữa, nhưng sâu thẩm bên trong, chúng ta nhận biết rằng Ngài đang sống trong chúng ta. Chúng ta có sự tha thứ của Đức Chúa Trời, có mối quan hệ với Ngài. “Vì công giá của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh phúc”4

Nếu bạn thích thú trong việc tìm hiểu cho chắc chắn để biết rằng bạn có một mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời, mọi tội lỗi của bạn được tha thứ, và không còn gì có thể ngăn cản giữa bạn với Đức Chúa Trời, phần tiếp sau đây có thể giúp bạn hiểu được : Nhận biết Đức Chúa Trời cách cá nhân.

 Tôi có một câu hỏi…
 Làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời

(1) Giăng 1:12
(2) Rôma 6:23
(3) Rôma 3:23,24 (NLT)
(4) Rôma 6:23

CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:  

TOP