×
TÌM KIẾM
EveryVietStudent.com
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những
 Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Hỏi và đáp

Nếu con người đang thờ phượng một thần “không đúng”, tại sao Đức Chúa Trời không tha thứ cho họ chỉ vì họ bị dẫn đi lầm lạc?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Câu hỏi: “Tại sao Đức Chúa Trời không hiểu các tôn giáo khác và tha thứ cho họ vì họ bị dẫn đi lầm lạc?”

Câu trả lời của chúng tôi: Đây là một câu hỏi lớn. Nếu Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi, tại sao Ngài không cứ thế mà tha thứ cho “tội lỗi” vì bị lừa về đức tin trong Ngài? Tại sao những con người thật thà chỉ vì phạm sai lầm trong vấn đề tôn giáo lại không được sống đời đời với Đức Chúa Trời?

Điều trước hết mà tôi có thể nói với bạn là Đức Chúa Trời không thất thường, tha thứ cho người này mà không tha thứ cho người khác. Thực tế, Đức Chúa Trời muốn tất cả mọi người đều kinh nghiệm sự tha thứ tội lỗi của Ngài và được sống đời đời với Ngài. Ngài nói: Chúa không chậm trễ trong việc giữ lời hứa của Ngài, như một số người hiểu sự chậm trễ. Ngài kiên nhẫn với anh chị em, không muốn cho một ai hư mất, nhưng muốn mỗi người đều ăn năn.” Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản “tha thứ”. Ngài phong phú và có nhiều tính cách khác nữa, nghĩa là Ngài không thể cứ thế “bỏ qua” tội lỗi. Tội lỗi có hậu quả.

Nhưng tại sao đức tin vào sự tha thứ của Đấng Cứu Thế lại quan trọng đến vậy? Tại sao Đức Chúa Trời không thể cứ thế “làm ngơ” tội lỗi. Có một số lý do:

1) Đức Chúa Trời thánh. Ngài không thể chịu đựng bất kỳ hình thức tội lỗi nào. Vậy nên ai cũng sẽ gặp rắc rối cả, không chỉ một vài người trong chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta đều tội lỗi.

2) Đức Chúa Trời công bình. Một Đức Chúa Trời công bình không thể chỉ ngoảnh mặt làm ngơ khi chúng ta làm điều ác, giống như một người ông nuông chiều những đứa cháu hư hỏng. Nếu Đức Chúa Trời công bình, tất cả mọi tội lỗi phải bị trừng phạt. Cũng như một quan tòa thả tội phạm đi hình phạt không phải là một quan tòa tốt, một Đức Chúa Trời làm bộ như không thấy cái ác thì không công bình.

3) Đức Chúa Trời nhân từ. Sự công bình chưa phải là tất cả những gì Đức Chúa Trời có. Tình yêu và sự thương xót của Ngài có nghĩa là Ngài mong có một cách trừng phạt tội lỗi mà con người không phải chịu đựng toàn bộ án phạt. Sự thương xót của Ngài cung ứng một sự thay thế để gánh chịu án phạt tội lỗi của chúng ta, là Chúa Giê-xu.

4) Đức Chúa Trời yêu thương. Ngài yêu tạo vật của Ngài là con người, nhiều đến mức chính Ngài sẵn sàng chịu hình phạt vì tội lỗi của chúng ta. Ngài sẵn sàng chịu thay chỗ cho chúng ta, trả giá cho tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể thể hiện sự thương xót và tình yêu của Ngài cho chúng ta, mà vẫn công bình và thánh sạch.

Trong quan điểm của tôi, đây là cách duy nhất để Đức Chúa Trời có thể vừa công bình vừa thương xót, vừa thánh sạch vừa yêu thương.

Như vậy, nếu một người tin vào “tôn giáo khác”, tại sao Đức Chúa Trời không thể áp dụng sự hy sinh mà Chúa Giê-xu đã làm trên họ? Hoặc cho tất cả mọi người. Lý do rất đơn giản và đau đớn. Chúa Giê-xu đã nói rõ ràng rằng cách duy nhất để nhận món quà tha thứ tội lỗi này là tin vào Ngài. Ta chính là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống, chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được.” (Giăng 14:6). Nhưng tại sao sự đáp ứng bằng đức tin này lại quan trọng đến thế? Tại sao cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu không thể áp dụng cho tất cả những ai thành tâm?

Với tôi, câu trả lời nằm ở chỗ hiểu biết trước hết mục đích của Đức Chúa Trời trong việc tạo dựng nên chúng ta. Ngài có thể tạo nên nhiều hơn những thiên sứ tự động yêu Ngài. Nhưng Ngài đã tạo nên con người, và tạo nên họ theo ảnh tượng của Ngài. Một phần của ảnh tượng đó, theo tôi hiểu, là ở chỗ chúng ta chia sẻ trong một cách nào đó khả năng lựa chọn của Đức Chúa Trời. Ngài tạo dựng nên cả nhân loại với quyền để chọn yêu Ngài, hoặc chọn không yêu Ngài. Chọn làm điều Chúa mong, hay làm điều chúng ta muốn.

Con trai út của tôi có một con gấu nhồi bông mà mỗi khi bóp chân của nó, đặt câu hỏi và dừng lại để đợi câu trả lời. Nó sẽ nói: “Cậu thích nhất màu gì?” và sau khi có tiếng đáp lại dù bất kỳ là tiếng gì, nó cũng sẽ trả lời: “Đó cũng là màu tớ thích.” Thỉnh thoảng con gấu sẽ nói: “Tôi yêu cậu”, và “cậu là bạn tốt nhất của tớ.” Trong khi con gấu bắt chước những thứ có trong một mối quan hệ thật, đó vẫn không phải là mối quan hệ thật. Con gấu ấy không thể thật sự yêu, nó chỉ nói cái gì đã được cài trong chíp điện tử của nó. Với ai nó cũng nói những điều giống nhau. Đức Chúa Trời có thể làm nên con người như những động vật được cài đặt để yêu mà không lựa chọn. Nhưng đó sẽ không thật như những loài yêu vì lựa chọn. Nhưng sự lựa chọn ấy có nghĩa là con người có thể và thực sự chọn không yêu Đức Chúa Trời.Việc có người không yêu Ngài khiến Ngài đau đớn vô cùng. Đó là cái khiến cho một hành động trở nên ý nghĩa. Một hành động có thể không bị đòi hỏi, nhưng luôn có hậu quả.

Và hậu quả là chúng ta chịu trách nhiệm về cách chúng ta đáp ứng trước lời mời gọi tha thứ của Đức Chúa Trời và trước những bằng chứng mà Ngài đã cho chúng ta. Rô-ma 1:18-20 nói: Vì cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đã bộc lộ từ trời nghịch lại mọi hình thức không tôn kính Đức Chúa Trời và bất chính của những người lấy bất chính áp chế sự thật. Bởi những gì có thể biết về Đức Chúa Trời đều rõ ràng đối với họ vì Đức Chúa Trời đã tỏ bày cho họ rồi. Vì những gì của Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, kể cả quyền năng vĩnh cửu lẫn thần tính của Ngài, thì từ thuở sáng tạo vũ trụ đã được thấy rõ nhờ nhận thức về các tạo vật, nên họ không còn cách nào bào chữa được.

Như vậy sự công bình của Đức Chúa Trời là tuyệt đối, và tất cả đều sẽ không bào chữa được vì tất cả đều có bằng chứng về những tính cách thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Họ biết tội lỗi của họ, cũng như thần tính thiêng liêng và quyền năng của Đức Chúa Trời. Do đó họ không thể thành tâm đi theo bất kỳ con đường nào, họ phải đi theo con đường mà Đức Chúa Trời đã cho họ những bằng chứng để đi theo. Và con đường đó dẫn đến nhu cầu về một Cứu Chúa và Chúa Giê-xu. Trong cách đó, rõ ràng là không phải mọi con đường đều như nhau, và sự thành tâm cũng không dẫn đến mọi con đường. CHÚNG TA hết thảy đều đáng bị ngăn cách khỏi Đức Chúa Trời vì cớ tội lỗi của chúng ta. Cách duy nhất để giải quyết tội lỗi là một ai đó trả hình phạt thay chúng ta. Chỉ có Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời nhập thể, mới có thể làm người thay thế cho tội lỗi. Từ chối lời đề nghị của Chúa Giê-xu và đi theo con đường cố gắng trở nên “đủ tốt” sẽ gặp rắc rối.

Đôi khi sự chật hẹp của con đường đến với Chúa thật khó thấu hiểu. Tôi biết lòng tôi mong mỏi nhìn thấy nhiều người hơn trên thiên đàng, và Đức Chúa Trời cũng thế. Lý do con đường hẹp là bởi vì vấn đề tội lỗi của chúng ta là một điều quá khó khăn để vượt qua, nếu tính đến bản chất của Đức Chúa Trời. Chỉ có sự thay thế cho chúng ta mới có thể mở một con đường nào đó đến với Ngài. Chúa Giê-xu sẽ không chịu thập tự giá nếu đó là điều không cần thiết. Nhưng đã làm xong điều đó, Ngài mời gọi chúng ta đến với sự tha thứ hoàn toàn và chào mừng chúng ta đến với Ngài và tình yêu của Ngài dành cho chúng ta.

 Làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời
 Tôi có một câu hỏi…

CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More