×
TÌM KIẾM
EveryVietStudent.com
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những
 Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Biết Đức Chúa Trời

Thiên Đường giống như thế nào? Thật sự có Thiên Đường không nhỉ?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Câu hỏi: “Thật sự có Thiên Đường không? Thiên Đường ra sao và Thiên Đường ở đâu? Tôi sẽ gặp lại gia đình tôi và những bè bạn của tôi ở đấy không?”

Vâng, có một Thiên Đường thật!

Những gì mà hầu hết mọi người gọi là “Thiên Đường” thì thực sự là một thành phố tồn tại vĩnh cữu được Kinh Thánh gọi là “thành phố Giêrusalem mới”1. Thành vĩnh cữu này được mô tả như sau:

Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai nói: “Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người, Ngài sẽ ở với họ. Họ sẽ làm dân Chúa, chính Ngài sẽ ở với họ và Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ. Ngài sẽ lau sạch tất cả nước mắt nơi mắt họ, sẽ không còn chết chóc, tang chế hoặc khóc than hay đau khổ nữa, vì những việc trước đã qua rồi.” Đấng ngự trên ngai phán: “Này, Ta tân tạo tất cả vạn vật!” Ngài tiếp: “Con hãy ghi chép vì những lời này đều là thành tín và chân thật.”2

Thành Giêrusalem mới sẽ là quê hương vĩnh cữu của dân Chúa (con cái Đức Chúa Trời). Trong nơi này, Kinh Thánh cho biết rằng: “Mọi vật ô uế cùng những kẻ làm điều ghê tởm và giả dối tuyệt đối không được vào đó, ngoại trừ những người đã được ghi tên vào sách sự sống của Chiên Con (Chúa Giê-xu).”3

Chúng ta được bảo cho biết trước rằng tất cả mọi người sẽ trải qua một sự hồi sinh (sống lại) về thân thể từ sự chết và rồi tất cả mọi người sẽ trình diện trước sự đoán xét tại ngai của Đấng Cứu Thế.4 Dẫu ngay từ ban đầu Chúa Giê-xu đã đến thế gian như là một Đấng Cứu Chuộc, Ngài sẽ ngồi đấy như là một Thẩm Phán tối cao. Những người nào không có tên mình được chép trong sách ấy sẽ bị quăng vào hồ lửa.5

Ý kiến cho rằng mỗi một người sẽ được vào Thiên Đường và sẽ gặp lại những người thân thuộc của họ ở đấy thì không được Kinh Thánh hổ trợ cho quan điểm này. Chúa Giê-xu từng phán rằng chỉ duy nhất những ai đặt trọn niềm tin nơi Ngài mới tìm thấy sự sống vĩnh cữu, bởi vì “chẳng bởi Ta thì không ai đến được cùng Cha”6. Trong Khài Huyền 7:9, chúng ta được cho biết rằng, trong Thiên Đường sẽ có vô số đám đông những con người đến từ các chủng tộc người, mọi ngôn ngữ, mọi dân, mọi quốc gia, là những người sẽ có sự sống đời đời bởi vì họ đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Tất cả những ai chối bỏ Ngài thì sẽ không được ở với Ngài.

 Làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời
 Tôi có một câu hỏi…

Ghi Chú: (1) sách Khải Huyền 21:2 (2) Khải Huyền 21:3-5 (3) Khải Huyền 21:27 (4) Khải Huyền 20:11-13 (5) Khải Huyền 20:14-15 (6) Giăng 14:6


CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More