×
TÌM KIẾM
EveryVietStudent.com
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những
 Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Hỏi và đáp

Làm sao Đức Chúa Trời yêu thương lại có thể đưa con người đến địa ngục?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Câu hỏi: “Tôi đang cố gắng để hiểu làm sao mà Đức Chúa Trời- Đấng yêu thương lại có thể đẩy con người đến địa ngục. Điều gì ẩn dấu sau việc xuống địa ngục?”

Đây là vài điều để bạn suy ngẫm:

(1) Đức Chúa Trời đã ban cho tất cả mọi người đủ bằng chứng để biết rằng Ngài tồn tại.

  • “…Vì những gì người ta có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng, bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ rồi. Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài, cho nên họ không thể bào chữa được.”1

(2) Tuy nhiên, con người đã chọn không biết Ngài

  • “vì họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá; họ thờ phượng và phục vụ tạo vật thay vì Đấng Tạo Hóa, là Đấng đáng được ca ngợi đời đời!”2

  • “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời”3

  • “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy…”4

  • “ Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người, đặng xem thử có ai thông sáng, tìm kiếm Đức Chúa Trời nó chăng. Chúng nó thay thảy đều lui lại, cùng nhau trở nên ô uế; chẳng có ai làm điều lành, dầu một người cũng không”5

  • “Con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta sẽ trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, bạc bẽo, bất khiết, không có tình người, bất nhân, vu khống, ngông cuồng, dữ tợn, ghét điều lành, bội bạc, nông nổi, tự phụ, ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời”6

(3) Bởi vậy, Đức Chúa Trời ban cho loài người những gì họ muốn.

Đức Chúa Trời muốn tất cả con người được giải thoát khỏi tội lỗi của họ và biết lẽ thật của Ngài.7 Ngài mong muốn tất cả chúng ta đều ăn năn và đến để biết Ngài.8 Tuy nhiên Kinh Thánh cũng bày tỏ rằng Đức Chúa Trời không ép buộc chính Ngài lên con người. Ngài cho phép con người từ chối Ngài cho dù Ngài không thích điều đó. Đức Chúa Trời là tình yêu thương9, nhưng Đức Chúa Trời cho phép con người từ chối tình yêu của Ngài và vẫn ở trong tội lỗi.

Sẽ có một toà án của tất cả mọi người nơi mà con người sẽ đối diện trước ngai Đức Chúa Trời.10 Bất cứ người nào không có tên trong Sách Sự Sống đều bị ném vào hồ lửa đời đời.11

Đức Chúa Trời đã phán với người Do thái rằng: “Ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống”12. Theo cách đó, cũng sẽ có sự lựa chọn dành cho tất cả chúng ta: phước lành hay rủa sả, sự sống hay cái chết, tình yêu hay cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

Điều này nghe có vẻ vô lý quá, làm sao Đức Chúa Trời có thể vừa yêu thương vừa giận dữ cùng một lúc? Tuy nhiên, nhiều đặc tính của Đức Chúa Trời vượt ra ngoài sự hiểu biết của chúng ta. Sự giận dữ của Đức Chúa Trời và Tình yêu thương của Ngài là hợp lý cho dù theo cách đó chúng ta không hiểu một cách thấu đáo.

Dẫu cho chúng ta không hiểu một cách đầy đủ thì điều khẳng định đó vẫn ở trước chúng ta. Đức Chúa Trời nói rằng tất cả chúng ta đáng bị cơn thịnh nộ và sự xét xử của Ngài thậm chí ngay cả lúc này. Chúa Giê-xu nói rất rõ ràng, “…nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi chẳng tin ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi”13. Nhưng Ngài chào đón tất cả mọi người quay lại với Ngài để nhận sự tha thứ, thậm chí là ngay lúc này hầu cho chúng ta thay vì bị kết án có thể được tha thứ và hoà thuận với Ngài. Chúa Giê-xu nói, “Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống”14. Để khám phá làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự sống đời đời, xin bạn vui lòng xem bài Nhận biết Đức Chúa Trời cách cá nhân.

 Làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời
 Tôi có một câu hỏi…

Ghi Chú: (1) Rôma 1:19-20 (2) Rôma 1:25 (3) Thi thiên 14:1 (4) Êsai 53:6 (5) Thi thiên 53:2-3 (6) II Timôthê 3:1-4 (7) I Timôthê 2: 3-4 (8) II Phi-e-rơ 3:9 (9) I Giăng 4:16 (10) Khải Huyền 20:11-13 (11) Khải huyền 20:15 (12) Phục truyền luật lệ ký 30:19 (13) Giăng 8:24 (14) Giăng 5:24


CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More