×
TÌM KIẾM
EveryVietStudent.com
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những
 Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Hỏi và đáp

Có thể nào “người tốt” lại kết thúc trong địa ngục?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Câu hỏi: “Làm sao Đức Chúa Trời có thể cho phép người tốt xuống địa ngục và người xấu lên Thiên đàng?”

Câu trả lời của chúng tôi: Tất cả chúng ta đều biết những người mà chúng ta quý trọng dường như là những con người thực sự nhân từ và tốt bụng. Thế nhưng Kinh Thánh nói rất rõ ràng rằng thậm chí những con người ấy cũng có tội và thiếu mất những tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.

  • “Thật, chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện, mà không hề phạm tội” (Truyền đạo 7:20)

  • “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rôma 3:23)

Đức Chúa Trời nhìn thấy hết tấm lòng con người, Ngài thấy tất cả những hành động và biết tất cả từng lời nói, suy nghĩ của chúng ta. Vì vậy Đức Chúa Trời có nhiều thông tin hơn để sử dụng khi đoán xét con người. Với những hiểu biết trọn vẹn này, Đức Chúa Trời có thể xét xử chúng ta một cách công bằng. Kinh thánh nói rằng “Nhưng Đức Giê-Hô–Va phán cùng Sa-mu-ên rằng chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-Hô-Va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê–Hô-Va nhìn thấy trong lòng” (1Sa-mu-ên 16:7)

Vậy điều này ảnh hưởng đến câu hỏi về Thiên đàng và Địa ngục như thế nào? Nó đặt mọi người trên một sân chơi bình đẳng . Những người chúng ta cho là tốt sẽ ở cùng vị trí với những người chúng ta cho là xấu bởi cớ từ cái nhìn của Đức Chúa Trời thì không ai hoàn hảo theo các mạng lệnh của Ngài cả. Trong mỗi chúng ta đều có một con người bề trong nói rằng: “Tôi không quan tâm. Dù thế nào tôi cũng sẽ làm điều đó”.

Thực tế, Kinh Thánh cho hay: “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-Hô-Va đã làm cho mọi tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” (Ê-sai 53:6). Dù ít dù nhiều, tất cả chúng ta đều từ bỏ Đức Chúa Trời và chạy xa khỏi Ngài.

Cách giải quyết là quay trở lại với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh gọi điều này là “ăn năn”. Khi mỗi một người thực sự quay trở lại với Đức Chúa Trời, không có tội lỗi nào là quá lớn mà Đức Chúa Trời không tha thứ cả, với điều kiện là tiếp nhận sự tha thứ tội lỗi qua sự chết trên thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và Đức Chúa Trời ban sự tha thứ và sự sống đời đời cho bất kỳ ai tin vào Chúa Giê-xu. Thiên Đàng chính là một món quà quý giá được ban cho một cách nhưng không cho bất cứ ai cầu xin sự tha tội của Đức Chúa Trời và cầu xin Chúa Giê-xu đến trên đời sống họ. Đây là cách mà Kinh Thánh miêu tả con đường duy nhất để mọi người quay trở lại với Đức Chúa Trời:

“Còn anh em đã chết vì lỗi lầm và tội ác của mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình , làm trọn các sự ham của xác thịt và ý tưởng của chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Cứu Thế - ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vả ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự BAN CHO của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi VIỆC LÀM đâu, hầu cho không ai KHOE MÌNH;” (Êphêsô 2: 1-9)

Xuyên suốt Kinh Thánh, Đức Chúa Trời bày tỏ rõ ràng rằng chúng ta có được Thiên Đàng không phải bởi “việc làm tốt” hay “đời sống tốt” của mình nhưng bởi Đức Chúa Trời ban cho tất cả mọi người như một món quà. Thay vì ngụy tạo rằng chúng ta là người tốt, Chúa yêu cầu chúng ta thừa nhận rằng chúng ta đã phạm tội chống lại Ngài.

Chúng ta có thể tập trung vào sự sống sau cái chết, nhưng còn về đời sống hiện tại của chúng ta thì sao? Chúng ta có thể tương giao với Đức Chúa Trời và được Ngài chỉ dẫn ngay bây giờ để kinh nghiệm đời sống mà Chúa đã tạo dựng cho chúng ta. Không có mối quan hệ nào trên trái đất trọn vẹn và quan trọng như việc nhận biết Đức Chúa Trời. Nếu bạn muốn điều đó sau khi chết, bạn phải bắt đầu từ bây giờ.

Để nhận biết rõ hơn về Đức Chúa Trời, xin xem Nhận biết Đức Chúa Trời cách cá nhân.

 Làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời
 Tôi có một câu hỏi…

CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More