×
TÌM KIẾM
EveryVietStudent.com
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những
 Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Hỏi và đáp

Những phép lạ trong Kinh thánh có thật đã xảy ra?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Câu hỏi: “Thế còn những phép lạ thì sao? Chắc chắn là bạn không tin rằng những phép lạ được nhắc đến trong Kinh thánh đã thật sự xảy ra chứ?”

Nếu có một Đức Chúa Trời, thì những phép lạ là điều có thể. Nếu có một Đức Chúa Trời muốn chúng ta chú ý, thì những phép lạ còn là điều hợp lý nữa.

Nếu bạn đã để ý, thì những phép lạ trong Kinh thánh được làm để phục vụ một ai đó: Biển Đỏ rẽ ra để cho phép người Do Thái vượt qua trên đất khô, một người mù được sáng mắt, một cơn bão bị ngưng lại để tăng đức tin của các môn đồ, v.v. Đức Chúa Trời không đơn thuần biểu diễn bằng cách làm phép lạ; đúng hơn, chúng là một phần của sự phục vụ đầy thương xót của Ngài cho con người. Những dấu lạ được ghi lại trong Kinh thánh cũng còn nhằm mục đích dạy dỗ của Ngài – nước biến thành rượu, người mù nhìn thấy, hóa bánh ra nhiều, đi bộ trên mặt nước, v.v.

Chúa Giê-xu đã khẳng định rằng những phép lạ Ngài làm là nhằm xác chứng những lời nói của Ngài. Và qua lời của Ngài, Ngài đang nói rằng chính Ngài là Thượng Đế.

Chúng ta không cần phải ngạc nhiên về những điều kỳ diệu mà chúng ta thấy trong Kinh thánh. Với Đức Chúa Trời, mọi sự đều có thể được. Ngài là Đấng Tạo Hóa của mọi vật, và có thể tạo dựng từ không có gì. Ngài có thể khiến tồn tại cái trước đây chưa tồn tại. Ngài có thể làm cho một người đàn bà đã 90 tuổi sinh con, một cô gái đồng trinh chịu thai và sinh một con trẻ. Chẳng có gì là quá khó cho Đức Chúa Trời vĩnh cửu.

"Có điều gì quá khó cho CHÚA không?"1

“Đức Chúa Trời chúng ta ở trên trời, Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn.”2

"Ta là Đức Chúa Trời, và không có ai giống như Ta. Ta tuyên bố sự cuối cùng từ buổi ban đầu, Ta tuyên bố từ thời cổ đại những việc chưa xảy ra. Ta phán: Mục đích của Ta sẽ đứng vững, Ta sẽ làm tất cả những gì Ta đẹp ý."3

"Với Đức Chúa Trời mọi việc đều được cả.”4

"Vì không có điều gì Đức Chúa Trời không làm được!”5

 Làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời
 Tôi có một câu hỏi…

Ghi Chú: (1) Sáng Thế Ký 18:14 (2) Thi Thiên 115:3 (3) Ê-sai 46:10 (4) Ma-thi-ơ 19:26 (5) Lu-ca 1:37


CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More