×
TÌM KIẾM
EveryVietStudent.com
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những
 Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Hỏi và đáp

Câu chuyện “Adam và Eva” có thật hay không? Adam và Eva thật sự đã tồn tại?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Câu hỏi: “Có bằng chứng gì về câu chuyện Adam và Eva được coi là những người đầu tiên ở trên đất?”

Câu trả lời của chúng tôi: Rất cám ơn về câu hỏi của bạn. Đây là một điểm quan trọng rất cần có những câu trả lời thỏa đáng. Có một chứng cứ rất tốt để tin câu chuyện của Adam và Eva - đó là người ta dựa vào những sự kiện có thật trong lịch sử, và thật vậy, họ là những người đầu tiên sống trên đất.

Sự sống của Adam và Eva

Trước hết, sách Sáng Thế Ký chương 1-2 đã ghi chép rõ ràng về sự hiện diện của họ như là những con người rất thực và thậm chí còn kể lại lại những sự kiện quan trọng đã diễn ra xung quanh cuộc sống của họ. Thứ hai, họ đã sinh ra những đứa con bằng xương bằng thịt, những người cũng làm việc giống như họ (Sáng Thế Ký 4-5). Thứ ba, trong sách Sáng Thế Ký, Môise thường hay dùng cụm từ “đây là dòng dõi của” để ghi chép lại các sự kiện lịch sử trước đó (thí dụ: Sáng Thế Ký 6:9; 10:1; 11:10, 27; 25:12,19) thường xuất hiện khi nói về gốc tích của sự sáng tạo (2:4), nói về Adam, Eva cũng như các con cháu của họ.

Thứ tư, theo Niên đại thời Cựu Ước, Adam được đặt đầu tiên trong bảng danh sách (Sáng 5:1; 1Sử ký 1:1). Thứ năm, Tân Ước đặt Adam vào đầu danh sách những tổ phụ về phần xác của Chúa Giêxu (Luca 3:38). Thứ sáu, Chúa Giêxu coi sự có mặt của Adam và Eva như là “người nam và người nữ” xác thịt đầu tiên, và nền tảng của hôn nhân cũng bắt đầu từ sự hiệp nhất về thuộc thể của họ. (Mathiơ 19:4-5)

Câu chuyện về Adam và Eva

Thứ bảy, sách Rôma công bố rằng sự chết về thể xác đã vào trong thế gian bởi “một người” xác thịt- Adam (Rôma 5:12). Thứ tám, sự so sánh giữa Adam (một “Adam đầu tiên” với Đấng Cứu Thế một “Adam cuối cùng”) trong 1Côrinhtô 15:45 làm sáng tỏ rằng Adam được hiểu như là một con người thực mang tính lịch sử.

Thứ chín, theo lời tuyên bố của Phaolô rằng: “ Vì Adam được dựng nên trước nhứt, rồi mới tới Eva” (1Timôthê 2:13-14) bộc lộ rằng ông đang chỉ về một con người thực sự. Thứ mười, theo lôgic, thực sự thì phải có xuất hiện một cặp đầu tiên khi tạo nên sự sống của con người, nam giới và nữ giới và về giống loài thì không thể đi theo cách nào khác được. Kinh Thánh gọi cặp này “Adam và Eva” và không có lý do gì để nghi ngờ về sự tồn tại thật của họ.

Theo gia phổ trong Sáng Thế Ký thì trái ngược với giả thuyết về sự tiến hóa. Sách Sáng Thế Ký cho rằng sự sáng tạo Adam từ bụi đất, chứ không theo tiến trình tiến hóa từ những sinh vật khác (Sáng 2:7). Sáng Thế Ký nói rằng đó là một sự tạo dựng tức thì và trực tiếp theo lời phán của Đức Chúa Trời quyền năng, chứ không theo một quá trình ngẫu nhiên kéo dài hàng triệu triệu năm như giả thuyết tiến hóa phỏng đoán (trong Sáng Thế Ký 1:1, 3, 6, 9, 21, 27). Chúa tạo ra Eva từ Adam; Eva không theo một sự tiến hóa độc lập. Adam là một bản thể khôn ngoan biết nói ngôn ngữ, có sự suy nghĩ và biết đặt tên cho các loài vật, và biết hoạch định những hoạt động trong cuộc sống. Adam không phải là một loại vượn người ngu dốt.

 Làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời
 Tôi có một câu hỏi…

CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More