×
TÌM KIẾM
EveryVietStudent.com
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những
 Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Hỏi và đáp

Kinh Thánh nói gì về thuyết luân hồi?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Câu hỏi: “Kinh Thánh có chỗ nào nói về thuyết luân hồi không? Làm sao chúng ta biết rằng đời sống chỉ có một lần?”

Câu hỏi rất hay. Ngoài câu trả lời dưới đây, chúng tôi còn có một bài viết về đề tài này Luân hồi, Nghiệp chướng & Sự sống sau Cái chết.

Trả lời câu hỏi của bạn, Kinh Thánh không có chỗ nào nhắc đến luân hồi và thực tế tuyên bố điều ngược lại…

Như đã được ấn định, loài người phải chết một lần, sau đó phải chịu xét đoán.1

Nếu Kinh Thánh đúng, thế thì tại sao Đức Chúa Trời không cho phép luân hồi? Hãy xem xét đến khả năng ý tưởng về luân hồi có thể có chỗ hở trong cốt lõi của nó. Luân hồi là thuyết cho rằng khi sống đủ kiếp (đời), một người có thể trở nên đúng bằng một cách nào đó và được phép vào thiên đàng/niết bàn. Nhiều người đang nghĩ rằng họ -- đã -- đủ tốt, để vào thiên đàng. (Họ không cướp nhà băng hoặc giết người.) Với thuyết luân hồi, ý tưởng cũng rất giống thế. Sự khác nhau duy nhất là thuyết đó cho rằng bạn sẽ đủ tốt … dần dần.

Tại sao một sơ đồ như vậy lại có kẽ hở? Bởi vì nó không tính đến tính tội lỗi của con người. Kinh Thánh nói rằng lòng người Lòng người xảo quyệt hơn cả2. Điều đó khá xấu, và còn tệ hơn nữa. Kinh Thánh còn nói rằng mọi người đều đã phạm tội và đánh mất sự vinh hiển của Thượng Đế3, và tất cả chúng ta đều đã quay lưng lại với Đức Chúa Trời và đi theo đường lối riêng của mình4, và thậm chí không có lấy được một người làm điều lành5, và chẳng có ai mà chưa từng phạm tội cả6.

Do đó, nếu quả thật chúng ta trở lại trái đất trong một thân xác khác thì có gì tốt nào? Mức độ thay đổi chẳng đủ để tạo nên sự khác biệt. Bạn sống cuộc sống đầu tiên của bạn như một tội nhân quay lưng lại với Đức Chúa Trời, sau đó bạn trở lại như một con người khác, tuy nhiên vẫn là một tội nhân quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Chu kỳ bất tận đó chẳng ích lợi cho ai.

Vì chúng ta là người có tội, chúng ta cần sự tha thứ. Vì chúng ta quay lưng lại với Đức Chúa Trời, chúng ta cần trở lại với Ngài (ăn năn). Đó là sứ điệp trước sau như một của Kinh Thánh.

Đức Chúa Trời nói chứng ta hãy trở lại với Ngài để được tha thứ và tìm kiếm Ngài để được biết Ngài. Nếu chúng ta làm điều đó, thì thiên đàng bắt đẩu ngay trong cuộc sống này và đơn giản là được chuyển tiếp sang đời sau. Vì thực sự mọi điều là về Chính Ngài – đâu phải một nơi khác để sống.

Mặc dù Kinh Thánh bác bỏ luân hồi, Kinh Thánh thật sự có nói về sự sống lại của tất cả mọi người…

"Các người đừng kinh ngạc về điều nầy, vì giờ sắp điểm, khi tất cả những người nằm trong mộ sẽ nghe tiếng gọi của Ngài và ra khỏi mộ. Ai làm việc thiện sẽ sống lại để được sống, còn ai làm điều ác sẽ sống lại để nhận án phạt."7

Dưới đây là một số câu Kinh Thánh nữa về sự phán xét ấy…

Lúc ấy, tôi thấy một ngai lớn màu trắng và Đấng ngự trên ngai… Tôi cũng thấy những người chết đứng trước ngai cả lớn và nhỏ, và các sách đều mở ra… Các người chết bị phán xét theo việc làm của họ như đã ghi trong các sổ sách…Ai không được ghi tên trong sách sự sống đều bị quăng xuống hồ lửa.8

Bạn muốn biết làm cách nào để tên bạn được ghi trong sách sự sống? Hãy thành thật cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho bạn ngay giờ này. Chúa Giê-xu chết cho tội lỗi của bạn để bạn có thể được tha thứ. Nhưng tiếp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời có nghĩa là thành thật trở về với Ngài và cam kết dâng cuộc đời mình cho Ngài. Hãy xem Biết Chúa Cách Cá Nhân.

 Làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời
 Tôi có một câu hỏi…

Ghi Chú: (1) Hê-bê-rơ 9:27 (2) Giê-rê-mi 17:9 (3) Rô-ma 3:23 (4) Ê-sai 53:6 (5) Thi thiên 53:3 (6) Truyền đạo 7:20 (7) Giăng 5:28-29 (8) Khải huyền 20:11-15


CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More