×
TÌM KIẾM
EveryVietStudent.com
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những
 Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Biết Đức Chúa Trời

Chúa Giê-xu Từng Tuyên Bố Ngài Là Đức Chúa Trời?

Chúa Giê-xu nói gì về chính Ngài? Ngài từng tuyên bố Ngài là Đức Chúa Trời? Chúng ta hãy cùng nhau khám phá…

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Những người theo Chúa Giê-xu đầu tiên đều tin chắc rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời: Phao-lô tuyên bố: “Chúa Giê-xu là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được.”1
Giăng đã công bố rằng: “Ngài ở với Đức Chúa Trời từ ban đầu.”2
Phi-e-rơ cũng tuyên bố: “Hãy tôn Chúa Giê-xu làm Chúa trong lòng mình”3

Nhưng Chúa Giê-xu đã tuyên bố gì về chính Ngài?

Phải chăng Ngài từng tự xưng mình là Đức Chúa Trời? Theo Kinh Thánh… hoàn toàn đúng như thế! Dưới đây là một vài lời tuyên bố của Ngài khi Ngài còn ở trên đất.

Chúa Giê-xu có phải là Đức Chúa Trời?
Hãy xem những lời tuyên bố của Ngài:

Chúa Giê-xu đã nói Ngài có trước Áp-ra-ham
“Tổ tiên các ngươi là Áp-ra-ham, hớn hở mong được thấy ngày Ta đến trần gian. Ông đã thấy và mừng rỡ.” Người Do thái bảo: “Ông làm sao mà thấy được Áp-ra-ham trong khi ông chưa đầy năm mươi tuổi?” Chúa Giê-xu đáp, “Ta bảo thật, trước khi Áp-ra-ham sinh ra đã có Ta.”4

Chúa Giê-xu nói nhìn thấy Ngài là nhìn thấy Đức Chúa Trời
Chúa Giê-xu kêu lên rằng, “Ai tin Ta thì không những tin Ta, mà còn tin Đấng đã sai Ta đến. Ai thấy Ta cũng thấy Đấng sai Ta. Ta đến làm ánh sáng cho trần gian để ai tin Ta sẽ không còn ở trong tối tăm nữa.5

Ta là Con đường duy nhất dẫn đến Cha. Nếu các con biết Ta, các con cũng biết Cha Ta nữa. Nhưng bây giờ các con đã biết và thấy Ngài.”
    Phi-líp nói, “Thưa Chúa, xin chỉ Cha cho chúng con là đủ.”
    Chúa Giê-xu đáp, “Phi-líp à, Ta đã ở với các con lâu nay mà các con không biết Ta sao? Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha. Tại sao con lại nói, ‘Xin chỉ Cha cho chúng con’?6

Chúa Giê-xu nói Ngài có quyền tha thứ tội lỗi
“Nhưng tôi sẽ chứng tỏ cho các ông thấy tôi có quyền tha tội trên đất.” Chúa Giê-xu liền bảo người bại, “Anh hãy đứng dậy, cuốn chăn chiếu về nhà đi.” Người bại liền đứng dậy đi về nhà. Dân chúng chứng kiến sự việc, vô cùng sửng sốt và ca ngợi Đức Chúa Trời đã ban quyền phép ấy cho con người.7

Chúa Giê-xu đáp, “Các ngươi thuộc về trần thế, còn Ta từ trên cao xuống. Các ngươi thuộc về trần gian nầy nhưng Ta không thuộc về trần gian. Vì thế Ta đã nói rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Thật vậy, các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình, nếu các ngươi không tin Ta là Đấng từ trời xuống.”8

Chúa Giê-xu nói Ngài là Đấng Phán Xét và là Đấng ban sự sống đời đờ
“Vì Cha khiến kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ, nên Con cũng sẽ ban sự sống cho kẻ nào Ngài muốn. Thật ra, Cha không xét xử ai nhưng đã giao toàn quyền xét xử cho Con, để mọi người sẽ tôn kính Con như đã tôn kính Cha.”9

Chúa Giê-xu bảo cô, “Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin Ta thì sẽ sống mặc dù đã chết.”10

“Chiên Ta quen tiếng Ta, Ta biết chiên Ta và chúng nó theo Ta. Ta cho chúng nó sự sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ chết, cũng không ai có thể giật chúng khỏi tay Ta.”11

“Đây là ý muốn Cha: Ai nhìn thấy Con và tin Ngài thì được sự sống đời đời. Ta sẽ khiến họ sống lại trong ngày cuối cùng.12

Chúa Giê-xu nói Ngài với Đức Chúa Trời là một
“Ta với Cha là một.”
    Người Do-thái lại lượm đá để ném Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu hỏi họ, “Ta đã làm nhiều điều phúc đức từ Cha mà các ngươi đã thấy. Điều phước đức nào khiến các ngươi muốn giết Ta?”
    Người Do-thái đáp, “Không phải chúng tôi giết ông vì những việc phúc đức ông làm mà vì ông phạm thượng. Ông chỉ là người mà dám tự cho mình là Trời.”13

Chúa Giê-xu có phải là Đức Chúa Trời?
Tại sao điều này lại quan trọng đối với chúng ta

“Ta là bánh của sự sống”
Chúa Giê-xu đáp, “Ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta sẽ chẳng bao giờ đói, ai tin ta sẽ không bao giờ khát.”14

“Ta là đường đi, chân lý và sự sống”
Chúa Giê-xu đáp, “Ta là đường đi, chân lý, và sự sống. Ta là Con đường duy nhất dẫn đến Cha.”15

“Ta là ánh sáng của thế gian”
“Ta là ánh sáng của trần gian. Ai theo Ta sẽ không sống trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống.”16

“Bạn sẽ biết lẽ thật”
“Nếu các ngươi trung thành với lời dạy của Ta thì các ngươi sẽ là môn đệ thật của Ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải thoát các ngươi.”17

“Có sự sống sung túc”
“Ta đến để cho chiên được sự sống và sự sống sung túc. Ta là người chăn chiên nhân lành…Chiên Ta quen tiếng Ta, Ta biết chiên Ta và chúng nó theo Ta. Ta cho chúng nó sự sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ chết, cũng không ai có thể giật chúng khỏi tay Ta.”18

“Ta sẽ yêu mến người”
“Ai hiểu biết và tuân giữ các mệnh lệnh của Ta là người yêu mến Ta. Cha Ta cũng yêu mến người nào yêu Ta. Ta cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy.”19

“Ta ở cùng con luôn luôn”
“…Hãy vững tin rằng Ta sẽ ở với các con luôn cho đến tận thế.”20

Bạn vẫn còn thắc mắc liệu Chúa Giê-xu có phải là Đức Chúa Trời? Hãy cùng xem xét bằng chứng được trình bày trong bài viết sau: Vượt trên đức tin mù quáng.

 Làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời
 Tôi có một câu hỏi…

Ghi Chú: (1) Cô-lô-se 1:15 (2) Giăng 1:2 (3) 1 Phi-e-rơ 3:15 (4) Giăng 8:56-58 (5) Giăng 12:44-46 (6) Giăng 14:6-9 (7 ) Ma-thi-ơ 9:6-8 (8) Giăng 8:23,24 (9) Giăng 5:21-23 (10) Giăng 11:25 (11) Giăng 10:27,28 (12) Giăng 6:40 (13) Giăng 10:30-33 (14) Giăng 6:35 (15) Giăng 14:6 (16) Giăng 8:12 (17) Giăng 8:31,32 (18) Giăng 10:10,27,28 (19 ) Giăng 14:21 (20) Ma-thi-ơ 28:20


CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More