×
TÌM KIẾM
EveryVietStudent.com
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những
 Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Mối quan hệ

Đồng tính nam, đồng tính nữ và tình yêu của Đức Chúa Trời

Thông điệp mà nhiều người đồng tính nam, đồng tính nữ nghe là Đức Chúa Trời ghét bỏ họ. Hãy xem tại sao điều này là không đúng.

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Cuộc sống thường đòi hỏi những tiêu chuẩn nhất định. Để lấy được bằng lái xe, bạn phải vượt qua kỳ thi sát hạch bằng lái. Để có được một công việc nào đó, bạn phải chứng tỏ rằng bạn có những tố chất để xứng đáng với công việc đó.

Nếu không “A” thì phải là “B.” Hãy chứng tỏ rằng bạn xứng đáng. Hãy chứng tỏ bạn đủ khả năng. Hãy chứng tỏ bạn “đáng được chấp nhận.”

Vây thì, lúc nào để bạn biết rằng Đức Chúa Trời chấp nhận bạn hoàn toàn?

Không giống như bất kỳ điều gì khác mà bạn đã gặp, mối quan hệ giữa bạn với Đức Chúa Trời không thể bắt đầu bằng việc bạn điền vào chỗ trống rằng: “Hãy chấp nhận tôi bởi vì…”

Mối quan hệ này bắt đầu khi Đức Chúa Trời phán “Ta chấp nhận con.” “Ta chào đón con.”

Dù cho bạn là đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính, người chuyển giới, hoặc chưa xác định về giới tính của mình, thì Đức Chúa Trời chẳng phải là kẻ thù của bạn. Nếu như bạn chưa bắt đầu một mối quan hệ với Ngài, thì Đức Chúa Trời muốn có một mối quan hệ với bạn. Ngài đề nghị điều này với mỗi người và mọi người.

Trong Kinh Thánh, bạn sẽ chỉ thấy một nhóm người luôn chọc giận Chúa Giê-xu… đó là những thầy thông giáo tự cho mình là người công bình.

Chúa Giê-xu dường như dễ gần với mọi người xung quanh, bao gồm cả những cô gái điếm và những tội phạm. Tuy nhiên, những lãnh đạo tôn giáo luôn chọc tức và làm Chúa Giê-xu buồn lòng. Ngài xem họ như những kẻ hay xét đoán, kiêu căng, thiếu tình yêu thương, và giả hình.

Bạn có thể nghe những lời nói này và ngay lập tức nghĩ về những người có đạo là những kẻ ác mồm, thô lỗ và hay xét đoán bạn. Liệu những người đó có giống Chúa Giê-xu không? Không đâu. Bởi vì Chúa Giê-xu đã từng phán hãy yêu kẻ lân cận như mình. Cho nên những bình luận ác ý trên làm sao phù hợp với điều Chúa phán? Chắc chắn là không phù hợp.

Chúa Giê-xu đã bày tỏ tấm lòng mình.Ngài phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.”

Đã bao giờ bạn có cơ hội tìm hiểu một cách nghiêm túc về Chúa Giê-xu chưa?

Không như bất kỳ ai khác đã từng sống trên đất, Chúa Giê-xu có thể giải thích cho bạn hiểu về sự sống… và chỉ cho bạn cách làm thế nào để trải nghiệm sự sống, càng thêm dư dật. Ngài là Đấng Sáng Tạo muôn vật nhưng lại trở thành một con người để chúng ta được biết về Ngài, biết về Đức Chúa Trời.

Giăng, là một trong những người bạn của Chúa Giê-xu đã nói như thế này về chính Ngài, “Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu mà đến.”

“Ân điển” không phải là từ mà chúng ta sử dụng nhiều. Từ đó nghĩa là ân huệ của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, không phải bởi chúng ta đáng được nhận. Chúa Giê-xu ban cho chúng ta đầy ơn và lẽ thật là để dẫn dắt chúng ta vượt qua cuộc sống đầy khó khăn này.

Tôi từng băn khoăn phải làm gì để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Có lẽ bạn cũng ngạc nhiên như tôi. Và đây là giải pháp:

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.”

Bạn hiểu không? “Ai tin Ngài!” Bất kỳ ai tin vào Ngài sẽ được sự sống đời đời. Bất kỳ ai tin Ngài thì sẽ được cứu. Bất kỳ ai tin Ngài thì sẽ chẳng bị phán xét.

Đó chính là điều mà Ngài đòi hỏi ở chúng ta … đó là tin vào Ngài.

Giăng nói về Chúa Giê-xu: “Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.”

Ngài không chỉ là một tiên tri, một giáo sư, hay là một lãnh tụ tôn giáo. Chúa Giê-xu đã nói rằng ai biết đến Ngài là biết đến Đức Chúa Trời. Ai tin Ngài là tin Đức Chúa Trời. Chính điều này đã khiến Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự. Họ buộc Ngài tội nói phạm thượng đến Đức Chúa Trời. Dân chúng nói rằng chính Chúa Giê-xu “gọi Đức Chúa Trời là Thân phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời.”

Nhưng Ngài đã đưa ra bằng chứng. Chúa Giê-xu đã làm những điều mà chẳng có người nào có thể làm, chữa lành bệnh ngay lập tức cho những người bị mù, người không có khả năng đi lại, hay là những con người đang chiến đấu với bệnh tật.

Và Chúa Giê-xu còn làm nhiều hơn thế. Ngài phán nhiều lần rằng Ngài sẽ bị bắt, bị đánh và treo lên thập tự… và ba ngày sau đó Ngài từ kẻ chết sống lại. Đó là một bằng chứng chắc chắn. Không có sự đầu thai, không có những lời huyền bí “ngươi sẽ gặp ta trong những giấc mơ.” Không. Ba ngày sau khi bị chôn, Ngài đã sống lại từ kẻ chết.

Người La Mã đã biết điều này vì vậy họ cho những tên lính canh gác phần mộ của Chúa Giê-xu.

Tuy nhiên, ba ngày sau khi bị tra tấn và bị chết trên cây thập tự, Chúa Giê-xu đã sống lại thân thể vật lý từ nơi phần mộ. Thân xác Ngài biến mất, và chỉ có vải liệm được chôn theo Ngài còn lại. Chúa Giê-xu đã hiện ra trong thân thể vật lý nhiều lần trong suốt 40 ngày sau đó. Điều này chính là điểm khởi đầu cho đức tin người Cơ Đốc. Ngài chứng tỏ rằng giống như những gì Ngài đã tuyên bố… Đức Chúa Trời trong thân xác con người ngang bằng với Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu cũng giải thích rõ: “Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con, đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.”

Có lẽ bạn đang tự hỏi “Được đấy, sự sống đời đời thật tuyệt. Nhưng còn bây giờ thì sao, trong cuộc sống hiện tại này?”

Bạn có thể sống cuộc sống này và biết rằng bạn được Đức Chúa Trời yêu thương.

Mọi người đều khao khát được yêu. Tình yêu thương của con người là quan trọng. Nhưng bất kỳ ai yêu thương bạn, đều yêu thương cách chưa trọn vẹn đó là bởi vì con người không hoàn hảo.

Nhưng Đức Chúa Trời có thể yêu thương bạn một cách trọn vẹn. Ngài yêu chúng ta bởi vì bản tính của Ngài là yêu thương, bất biến và bất tận.

Tất cả chúng ta đều tồi tệ. Tất cả chúng ta đều thất bại để sống theo đúng tiêu chuẩn của chính chúng ta chứ chưa nói đến những tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời không cứu chúng ta dựa trên việc làm. Ngài sẽ cứu chúng ta nếu chúng ta chỉ đơn giản là tin vào Ngài, đến với Ngài, và mời Ngài trở thành Chúa trong đời sống của chúng ta.

Đây là cách mà Chúa Giê-xu đã miêu tả mối quan hệ với Đức Chúa Trời: “Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi.”

Điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn chấp nhận lời đề nghị đó? Điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời?

Bất kỳ một mối quan hệ quan trọng nào mà bạn có trong cuộc sống của mình đều ảnh hưởng đến bạn, dù đó là ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực. Liệu điều đó có đúng không? Điều này có đúng với mọi người hay không? Mối quan hệ càng quan trọng thì ảnh hưởng càng lớn.

Vậy nên thật là dễ hiểu khi biết rằng mối quan hệ với Đức Chúa Trời sẽ trở thành một mối quan hệ đầy ý nghĩa. Ngài sẽ hướng dẫn đời sống bạn theo tình yêu và ý muốn của Ngài. Bạn vẫn đưa ra những quyết định. Bạn vẫn có được ý chí tự do. Ngài sẽ không quản lý đời sống bạn, và buộc bạn phải hành động như Ngài muốn. Tuy nhiên chính tôi đã thấy mình bị ấn tượng sâu sắc về sự khôn ngoan, sự tốt lành của Ngài, và cách mà Đức Chúa Trời chăm xem cuộc sống quan tâm đến con người.

Đức Chúa Trời sẽ không bị ảnh hưởng bởi những gì mà xã hội tuyên bố. Đức Chúa Trời chính là Đấng đã tạo dựng toàn thể vũ trụ này, cho nên thực sự xã hội không cần phải hướng dẫn Ngài đúng không nào? Tôi thích điều đó. Tôi thấy đó là tự do.

Đây là điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho đời sống tôi, khi tôi bắt đầu mối quan hệ với Ngài.

Tôi là một kẻ vô thần. Tin vào Đức Chúa Trời, đọc Kinh Thánh về Ngài, đó thực sự là một sự biến chuyển lớn trong đời sống của tôi. Điều đó thực sự là một điều lạ lùng vô cùng.

Một vài tháng sau khi để Chúa vào trong đời sống tôi, một người bạn thân của tôi hỏi rằng. “Cậu có nhận ra điều gì thay đổi trong cuộc sống của mình không?” Và tôi đáp “Ý bạn là sao?” “Gần đây tôi có thể chia sẻ nhiều chuyện với bạn mà bạn không giễu cợt tôi. Bạn dường như thực sự lắng nghe tôi nói.”

Tôi hơi bối rối, ý tôi là, đây là người bạn thân nhất của tôi nói với tôi rằng cuối cùng thì tôi thực sự hành động như một người tử tế và lắng nghe cô ấy!

(Cô ấy rất kinh ngạc bởi điều cô ấy nhận ra trong đời sống của tôi, thế nên cô cũng đã quyết định mời Chúa Giê-xu vào trong cuộc đời của mình.)

Đây là điều mà tôi nghĩ là đang diễn ra trong cuộc đời tôi.

Khi tôi bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời, tôi nhận biết rất rõ ràng về tình yêu của Ngài đối với tôi. Điều này thực sự làm tôi ngạc nhiên. Những điều mà tôi đọc được trong Kinh Thánh giống như những tin nhắn riêng tư từ Đức Chúa Trời gửi đến tôi về việc Ngài yêu tôi như thế nào. (Tôi lớn lên với suy nghĩ rằng Đức Chúa Trời rất tức giận với chúng ta, vì chúng ta không đủ tiêu chuẩn.) Vậy nên chuyện này làm tôi ngạc nhiên –đó là Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta.

Và tôi nghĩ rằng nhu cầu tình cảm cần được yêu thương của tôi đã được Đức Chúa Trời đáp ứng ở mức độ cao đến nỗi tôi trở thành một người sống tình cảm. Tôi bắt đầu biết suy nghĩ, quan tâm nhiều về người khác hơn là về chính mình. Và bằng chứng là tôi trở thành một người biết lắng nghe hơn và quan tâm hơn. Tôi cũng thấy tính cố chấp mà tôi nuôi dưỡng trước kia đã giảm đi đáng kể.

Chúa Giê-xu hứa với chúng ta rằng khi chúng ta để Ngài chỉ dạy và dẫn dắt chúng ta, và Ngài đã phán: “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.”

Nếu như bạn bắt đầu mối quan hệ với Chúa Giê-xu, bạn có thể thấy sự thay đổi trong thái độ của mình trong sự tràn đầy hy vọng, hay là cách bạn quan sát người khác hay cách bạn sử dụng thời gian ra sao. Chỉ có Đức Chúa Trời biết. Nhưng khi bạn biết rõ Ngài, Ngài sẽ tác động đến cuộc đời bạn. Hãy hỏi bất kỳ ai đang tin theo Chúa Giê-xu và họ sẽ nói cho bạn nghe về việc hiểu biết Chúa đã có ảnh hưởng lên cuộc đời họ như thế nào.

Ngài cho chúng ta những khao khát lớn hơn để chọn lựa đường lối Ngài. Cách Ngài làm việc này thật bất ngờ. Điều đó không giống với việc Ngài ban cho bạn một loạt những mệnh lệnh mới bây giờ bạn phải làm theo. Điều này không phải bởi sự cố gắng của bạn để làm vui lòng Chúa. Và đó không phải là sự dâng mình để theo một tôn giáo. Đó là một mối quan hệ, một mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt bạn cách cá nhân và dạy cho bạn về chính Ngài, về cuộc sống. Ngài bước vào đời sống của chúng takhi chúng ta mời Ngài. Ngài sẽ tác động lên cuộc sống của chúng ta từ trong ra ngoài, tận trong đáy lòng của bạn.

Chúa Giê-xu ban cho bạn nhiều hơn cuộc sống này ban cho. Bạn có biết những mối quan hệ, công việc, các môn thể thao, giải trí… tất cả đều có những thời kỳ đỉnh cao của chúng, nhưng sự thành công đó chóng qua. Và sự hài lòng về những điều đó chẳng giúp chúng ta thấy đủ. Và chẳng có bất kỳ điều gì trên thế gian giúp chúng ta thấy đủ cả.

Chúng ta có một sự khao khát không ngừng về điều gì đó tồn tại đời đời, đáng tin cậy. Chúa Giê-xu phán “Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.” Ngài kết thúc tuyên bố của mình bằng câu “kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu.” Tôi đã tìm kiếm nhiều năm nay một triết lý sống mà triết lý đó luôn luôn đúng trong mọi hoàn cảnh. Khi tôi gặp được Đức Chúa Trời, cuộc tìm kiếm của tôi đã kết thúc. Tôi thấy Ngài đáng tin cậy.

Mối quan hệ giữa bạn với Ngài sẽ khác với bất kỳ mối quan hệ của một ai đó với Ngài. Bạn là một cá nhân với những trải nghiệm, suy nghĩ, sở thích, những giấc mơ, những nhu cầu độc nhất. Đọc các sách Phúc Âm và bạn sẽ thấy Chúa Giê-xu gắn bó với các cá nhân… như những cá nhân với nhau.

Tôi đang lo lắng đến điều này vì tôi chỉ bày tỏ cho bạn thấy bề nổi của việc biết đến Đức Chúa Trời.

Một mối quan hệ với Đức Chúa Trời chẳng đảm bảo cho bạn là bạn sẽ không gặp những điều thực sự khó khăn trong cuộc sống. Bạn có lẽ sẽ phải vượt qua những áp lực về tài chính, cơn đau bệnh nghiêm trọng, những tai nạn, động đất, mối quan hệ đau khổ,..

Cuộc sống đầy khó khăn, đó là điều chẳng phải nghi ngờ. Bạn có thể tự mình vượt qua. Hoặc bạn có thể dựa vào tình yêu của Đức Chúa Trời, sự hiện diện và sự gần gũi với Ngài trong những lúc khó khăn.

Đây là một cảnh báo khác. Ngài sẽ dẫn bạn bước vào những công việc đầy thách thức, cần sự hy sinh cá nhân để chăm sóc người khác.

Hầu hết các môn đồ của Chúa Giê-xu (và nhiều người theo Chúa Giê-xu ngày nay) đã vượt qua sự đau đớn kinh hoàng. Ví dụ như, Phao-lô thường xuyên bị bắt giữ, bị đánh bằng những cây gậy và bị quất bằng roi, đếm không xuể. Ông từng bị ném đá gần chết bởi một đám đông giận dữ. Ông bị đắm tàu nhiều lần, nhịn đói nhiều ngày, và thường xuyên phải chạy trốn để giữ lấy mạng sống.

Rõ ràng là, những người theo Chúa Giê-xu không sống một cuộc sống dễ dàng. Nhưng cũng như Phao-lô và các tín hữu khác, đã được cảm hóa và giữ được niềm tin không gì lay chuyển nổi bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho họ.

Phao-lô viết “Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép,bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa chúng ta.”

Bạn đừng tự lên kế hoạch cho cuộc đời của bạn. Nếu bạn là đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính, người chuyển giới hay là đang tự hỏi về giới tính cùa mình… và bạn để cho Ngài lên kế hoạch thì Chúa Giê-xu sẽ dẫn dắt cuộc đời bạn. Và điều đó còn tốt hơn cả những gì mà bạn tưởng tượng. Chúa Giê-xu phán rằng:

“Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.”

Đây là cách bạn có thể bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời ngay bây giờ.

Cho dù bạn đã phạm bất kỳ tội lỗi gì trong cuộc đời mình, thì Chúa Giê-xu vẫn sẽ ban cho bạn sự tha thứ hoàn toàn. Tội lỗi của chúng ta không thể được bỏ qua một cách đơn thuần. Tội lỗi đó đã được trả giá rồi, bởi sự chết của bởi Chúa Giê-xu trên thập tự, hy sinh chính mình Ngài thế cho chúng ta.

Bạn đã bao giờ được ai đó hy sinh cho mình chưa? Đây là điều mà Chúa Giê-xu đã làm tới mức tận cùng. Ngài yêu thương chúng ta nhiều như vậy đấy. Ngài đề nghị bước vào trong tấm lòng của bạn và thiết lập mối quan hệ với bạn.

Bạn có muốn biết về Đức Chúa Trời? Tôi sẽ khuyến khích bạn để Ngài bước vào đời sống bạn nếu như bạn chưa làm vậy. Ngài nói rằng ĐÂY LÀ mối quan hệ sẽ làm chúng ta thỏa lòng. Chúng ta không còn phải trải qua cuộc sống này mà không có Ngài.

Bạn có thể nói chuyện với Ngài sử dụng bất cứ từ ngữ nào bạn muốn. Nếu như bạn cần sự giúp đỡ, đây là điều bạn có thể nói:

“Chúa Giê-xu ơi, con tin vào Ngài. Cám ơn Ngài vì Ngài đã chết vì con và ban cho con mối quan hệ với Ngài. Con muốn Ngài trở thành Chúa của đời sống con, con muốn biết Ngài, muốn được kinh nghiệm tình yêu của Ngài, và ngay bây giờ con cầu xin Ngài dẫn dắt đời sống con.”

 Tôi vừa mới mời Chúa Giê-xu vào cuộc đời tôi (những thông tin hữu ích tiếp sau đây)…
 Tôi có thể sẽ mời Chúa Giê-xu vào cuộc đời tôi, xin hãy vui lòng giải thích thêm cho tôi đầy đủ…
 Tôi có một câu hỏi…

Ghi Chú: (1) Ma-thi-ơ 28-29 (2) Giăng 1:16,17 (3) Giăng 3:16-18 (4) Giăng 1:11,12 (5) Giăng 5:18 (6) Giăng 5:22-24 (7) Giăng 15:9-12 (8) Giăng 8:32 (9) Giăng 6:35,37 (10) Rô-ma 8:37-39 (11) Giăng 8:12


CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More