Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
THÍCH:  
CHIA SẺ:  

Vậy Tại Sao Điều Xấu Xảy Ra?

Stacy James

Có một câu hỏi lớn về cái ác: “Tại sao Đức Chúa Trời không ngăn cản cái ác xảy ra?” Nếu Đức Chúa Trời thật sự là Đấng toàn thiện và toàn năng, tại sao Ngài không làm một điều gì đó?

Trước hết, Đức Chúa Trời không tạo nên cái ác; Ngài cho phép nó xảy ra. Lúc khởi nguồn tạo nên thế giới, Ngài tạo nên mọi thứ đều tốt lành. Tuy nhiên, Ngài tạo nên con người với quyền tự do lựa chọn. Điều đó bao gồm cả sự tự do để làm những lựa chọn đúng và sai. Thường thì những lựa chọn sai mang đến những hậu quả và cuối cùng làm tổn thương chính chúng ta hoặc người khác, đôi khi là những nạn nhân vô tội không đáng phải chịu điều đó.

Đang là sinh viên đại học thì một tai nan khi lặn đã khiến tôi bị tàn tật. Đâu phải Đức Chúa Trời đẩy tôi xuống nước để trừng phạt tôi hoặc dạy tôi một bài học nào đó; chính tôi đã chọn lặn dưới vai của bạn tôi. Kết quả kinh khủng, nhưng tôi không thể đổ tội cho ai khác ngoài chính mình.

Tất nhiên, Đức Chúa Trời có thể can thiệp và kiểm soát mọi điều trong cuộc sống chúng ta – cả tốt và lẫn xấu – nhưng khi đó chúng ta sẽ chỉ là những người máy và không thật sự tự do. Thậm chí nếu muốn, Ngài có thể ép buộc chúng ta yêu Ngài, nhưng tình yêu ép buộc ấy đâu phải là tình yêu thực sự. Ngài cho chúng ta sự tự do để chọn hoặc không chọn Ngài, tự do để sống và vui hưởng cuộc sống, và tự do để làm những lựa chọn đúng hoặc sai. Không may là chúng ta phải giải quyết hậu quả của những hành động của chính chúng ta và của người khác.

Tác giả C. S. Lewis nói rằng 80% đau khổ ra từ những điều gian ác về luân lý của con người. Thế còn 20% khác thì sao? Có một số điều mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ thực sự hiểu hết khi còn ở trên Đất này.

Tuy nhiên, có một tin tốt. Trước hết, Đức Chúa Trời là tình yêu thương và Ngài còn là Đức Chúa Trời công minh. Cho tất cả những ai làm những lựa chọn sai trái, gây tổn thương cho những nạn nhân vô tội, mà không bị trừng phạt, sẽ đến lúc họ đối diện với hậu quả của những hành động của họ. Đức Chúa Trời là Quan Án Cuối Cùng, và đến đúng kỳ, Đức Chúa Trời sẽ phán xét mọi người vì tất cả những việc làm của họ. “Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.” (Hê-bê-rơ 4:13)

Thứ hai, Đức Chúa Trời thường sử dụng những hoạn nạn của cuộc sống cho điều tốt lành hơn, thường thì để phát triển tính cách của chúng ta và làm chúng ta trở nên những con người tốt hơn. Rồi chúng ta có thể giúp người khác trong những hoàn cảnh tương tự. Tôi đã có thể đến với những sinh viên tàn tật (sau khi tính cách tôi thay đổi từ kêu ca phàn nàn sang đồng cảm!). Hoạn nạn còn buộc chúng ta nhìn vào điều gì thật quan trọng trong cuộc sống, và thường dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời khi không điều gì khác làm được điều đó. Chúng ta nhìn thấy tầm quan trọng của đức tin, của tình yêu thương, của sự quan tâm, của gia đình và bạn bè.

Thứ ba, Đức Chúa Trời đã dự bị một lối thoát. Sẽ đến lúc không còn đau khổ nữa. Trên trời, người ta sẽ vui thỏa một thiên đàng vượt quá sức tưởng tượng. Đức Chúa Trời đã tạo dựng một nơi vinh hiển đời đời, nơi sẽ không còn khóc lóc, đau đớn, bệnh tật, hoặc sự chết; một nơi mà ngươi ta sẽ chia sẻ sự vui mừng của Ngài mãi mãi.

Cuối cùng, Đức Chúa Trời thực sự quan tâm. Ngài chưa bao giờ hứa cho ta một cuộc đời không có nan đề, nhưng Ngài hứa ở cùng với con người. Chính Chúa Jêsus cảm nhận tình yêu, sự thương cảm, và buồn rầu, và Ngài bị hút đến với những con người đang đau khổ. Đức Chúa Trời, trong tình yêu Ngài, muốn có mối quan hệ với chúng ta. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16).

 Tôi có một câu hỏi…
 Làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời
CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:  

TOP