×
TÌM KIẾM
EveryVietStudent.com
Một Nơi An Toàn Để Khám Phá Những
 Câu Hỏi Về Đời Sống và Đức Chúa Trời
Sự hiện hữu

Ai

Tiếp theo bài Diều Gì Đó.

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Có một điều nào đó vĩnh cửu. Một điều gì đó đã luôn tồn tại. Một điều mà khồn có khởi đầu. Nếu có bất cứnhu cầu phát sinh thì chính điều ấy có thểthỏa mãn nhu cầu cho chính mình. Nó không cần bất cứmột điều nào khác đểtồn tại. Và nó không thểsản sinh một điều gì đó tương đương hoặc một ai đó lớn lao hơn thế. Bất cứđiều gì được tạo ra đều không vĩnh cửu. Bởi vậy một điều Vĩnh Cửu Không thểtạo ra một điều Vĩnh Cửu khác được. Nó luôn lớn lao hơn bất cứthứgì đang tồn tại.

GIờđây, liệu rằng điều gì đó vĩnh cửu này có thểởsốnhiều được không? Có thể. Giảsửtừkhởi nguyên có năm điều vĩnh cửu. Nếu đúng nhưvậy, cảnăm điều này đều tương đồng vềthời gian và sức mạnh. Tất cảđều không phải được tạo ra, tất cảđều vĩnh cửu, tất cảđều có thểlàm những điều khảthi. Điều này một lần nữa minh chứng cho chúng ta thấy chính chất lượng chứkhông phải là sốlượng mới thực sựlà vấn đề.

Vậy chúng ta có muốn biết vềđiều vĩnh cửu này không? Điều này không đơn độc. Bởi nó đã tồn tại. Chính bạn là một ví dụ. Giờđây hãy hỏi chính mình liệu bạn có phải là điều vĩnh cửu không , hay chỉlà một trong sốnhiều điều vĩnh cửu? Nếu đúng vậy, bạn không có khởi đầu, không một nhu cầu nào mà bạn không thểđáp ứng, và bất cứđiều gì bạn cũng có thểlàm được. Vậy bạn có là người nhưvậy hay không? Nếu không thì bạn là một điều khác, không phải là điều gì đó vĩnh cửu hoặc là một trong những điều vĩnh cửu.

Chúng ta cùng quay trởlại với căn phòng rộng, tối đen và trống rỗng. Nhưng trong phòng chỉcó một phân tửhydro và một phân tửnitơ. Vì mục đích tranh luận, hãy giảsửrằng đây là những điều vĩnh cửu. Chúng luôn tồn tại. Bất cứđiều gì có thểlàm thì chúng đều làm được.

Vì vậy, chúng quyết định tạo ra điều nào đó khác, vì chúng là những thứtồn tại duy nhất trong phòng. Nhưng khoan đã, liệu hydro và nitơcó thểquyết định mọi thứkhông? Vâng, đểchúng trởnên Điều GÌ Đó Vĩnh Cửu, chúng PHẢI có khảnăng đưa ra quyết định.

Hãy suy nghĩvềđiều này. Điều GÌ Đó Vĩnh Cửu phải lựa chọn đểthay đổi mọi việc. Điều Gì Đó Vĩnh Cửu là mãi mãi. Nó luôn tồn tại độc lập với những điều khác. Quan trọng hơn, một mình nó đã luôn tồn tại. Điều đó có nghĩa gì? Nghĩa là không sựkiện nào xảy ra nếu không được sựcho phép của Điều GÌ Đó Vĩnh Cửu.

Điều Gì Đó Vĩnh Cửu là toàn vẹn vềthời gian. Vì vậy, điều duy nhất tồn tại mà có thểthay đổi được tình trạng đơn độc của Điều Vĩnh Cửu là chính bản thân nó. Không một ngoại lực nào bởi Điều Gì Đó Vĩnh Cửu là toàn vẹn.

Do đó, nếu một phân tửhydro và một phân tửnitơlà Điều Gì Đó Vĩnh Cửu, không có ngoại lực nào có thểđiều khiển được chúng. Chúng hoàn toàn ởđó. Chúng là lực duy nhất ởđó.

Nếu chỉcó một lực duy nhất tồn tại, chỉchúng có thểthay đổi tình trạng đơn độc của mình. Không gì tồn tại có thểtùy tiện ảnh hưởng ngẫu nhiên lên chúng đểtạo ra điều nào đó khác.

Một Điều Nào Khác không thểtạo ra cách ngẫu nhiên. Vì sao? Bởi vì đểđiều đó xảy ra, “sựngẫu nhiên” phải chếngựđược phân tửhydro và nitơ. Nhưng chúng hoàn toàn trọn vẹn. Bất cứđiều gì chúng cũng có thểlàm được. “Sựngẫu nhiên” là một điều nào khác. Một điều nào khác không thểkhuất phục được Điều Vĩnh Cửu. Thực tếlà, tại giai đọan này, sựngẫu nhiên không tồn tại.

Nếu SựNgẫu Nhiên là điều gì đó nằm ngoài Điều Vĩnh Cửu, nó sẽkhông tồn tại trừkhi được tạo ra bởi Điều Vĩnh Cửu. Nhưng nếu nhưSựNgẫu Nhiên được tạo ra bởi Điều Vĩnh Cửu, vì nó là Điều Nào Khác, thì nó cũng luôn thấp hơn Điều Vĩnh Cửu.

Nhưvậy, nếu Một Điều Nào Khác được tạo ra, thì đó là do sức mạnh và ý muốn của Điều Vĩnh Cửu. Một Điều Nào Khác có thểđược tạo ra Ngẫu Nhiên chỉkhi SựNgẫu Nhiên được tạo ra trước Điều Nào Khác. Nhưng bản thân SựNgẫu Nhiên không thểđược tạo ra một cách ngẫu nhiên. Nó sẽđược tạo ra bởi ý muốn của Điều Vĩnh Cửu.

Điều này cho chúng ta biết gì vềcác phân tửhydro và nitơ? Rằng chúng không thuần túy là Điều Vĩnh Cửu. Chúng là những cá nhân vĩnh cửu. Chúng có ý chí. Tức là chúng phải có khảnăng đểlựa chọn. Vì vậy chúng mang tính cá nhân.

Thêm nữa, vì sao Điều Vĩnh Cửu có khảnăng lựa chọn? Hãy nghĩlại căn phòng trống chỉcó các phân tửhyđrô và nitơtrong đó. Chúng là Những Điều Vĩnh Cửu. Chỉcó chúng tồn tại trong phòng, và ởđó mãi mãi.

Chúng tồn tại hoàn toàn độc lập với nhau. Đểtồn tại, chúng không cần những điều khác. Vì thế, nếu chúng tạo ra Một Điều Nào Khác, điều này sẽkhông cần thiết (giống nhưbản năng sinh tồn mà chúng ta thấy ởđộng vật). Cũng vậy, nếu chúng tạo ra Một Điều Nào Khác, điều này không phải ngẫu nhiên- trừkhi chúng tạo ra SựNgẫu Nhiên trước tiên. SựNgẫu Nhiên là một lực, nhưng Những Điều Vĩnh Cửu (hai phân tử) là lực duy nhất tồn tại.

Hơn nữa, các phân tửkhông đơn giản là những cỗmáy thuần túy. Những cỗ máy được tạo nên và lập trình bởi một lực ởbên ngoài. Nhưng những phân tử (Những Điều Vĩnh Cửu) là lực duy nhất tồn tại. Không lực nào tồn tại ngoài Chúng.

Do đó, nếu chúng tạo ra Một Điều Nào Khác bên trong phòng, lý do cho việc tạo ra này phải nằm bên trong Chúng, vì không có lực nào khác tồn tại. Không một điều nào khác tồn tại trong phòng ngoại trừChúng.

Chúng không bịbuộc phải tạo ra Một Điều Nào Khác theo bản năng, ngẫu nhiên, cho nhu cầu thiết yếu, hoặc theo ý muốn của người khác. Chúng không bịai điều khiển. Bất cứđiều gì chúng làm đều vì lý do nằm bên trong bản thân Chúng.

Lý do ấy chỉcó thểlà là do ý muốn của Chúng. Chúng phải chọn tạo ra Một Điều Nào Khác, nếu không thì điều nào khác sẽkhông tồn tại. Chúng vẫn cứởmãi trong phòng, trừkhi Chúng quyết định tạo ra Một ThứNào Khác. Chúng phải có nhiều hơn là sức mạnh đểtạo ra Một Điều Nào Khác. Chúng phải – tại một thời điểm phải khác biệt so với những thời điểm mà Chúng tồn tại đơn độc – quyết định sửdụng sức mạnh của mình đểtạo ra Một Điều Nào Khác.

Nếu chúng không có ý chí (giống nhưquảbóng tennis mà chúng ta nhắc đến trong bài học trước) thì sức mạnh của Chúng sẽkhông bao giờđược sửdụng đểtạo ra Một Điều Nào Khác. Sức mạnh của chúng chỉđược sửdụng đểthúc đẩy sựtồn tại của Chúng. Và sựđơn độc của chúng sẽduy trì mãi mãi.

Điều Vĩnh Cửu đã tồn tại đơn độc mãi mãi. Phải có một lý do, vì vậy, bên trong Điều Vĩnh Cửu, đểthay đổi. Nếu Một Điều Nào Khác tồn tại, sựtồn tại của nó là bởi Điều Vĩnh Cửu, bởi Điều Vĩnh Cửu đã chọn kết thúc sựđơn độc của mình.

Nếu lý do cho Một Điều Nào Khác không nằm bên trong Điều Vĩnh Cửu, thì Một Điều Nào Khác sẽkhông bao giờtồn tại. Vì Điều Vĩnh Cửu, tại một thời điểm nào đó, là toàn bộnhững điều đã từng tồn tại.

Nhưng chúng ta biết rằng Một Điều Nào Khác có tồn tại. Vì vậy, Điều Vĩnh Cửu phải có khảnăng đểquyết định sửdụng sức mạnh của mình. Nó phải có khảnăng lựa chọn việc tạo ra Một Điều Nào Khác nằm ngoài bản thân nó. Do có một ý chí, Điều Vĩnh Cửu mang tính cá nhân. Điều này có nghĩa Điều Gì Đó Vĩnh Cửu là Một Ai Đó Vĩnh Cửu.

Một Ai Đó Vĩnh Cửu không bịkiểm soát bởi bản năng sinh tồn, bởi Nó không có nhu cầu và không ngừng tồn tại. Cũng vậy, Một Ai Đó Vĩnh Cửu không sáng tạo một cách ngẫu nhiên, trừkhi Đấngấy tạo ra SựNgẫu Nhiên trước tiên. Sựngẫu nhiên là một lực mà phải được tạo ra bởi Một Điều Vĩnh Cửu, hoặc nó không tồn tại. Cuối cùng, Một Ai Đó Vĩnh Cửu không phải là một cỗmáy. Không một ai khác, ngoại trừĐấngấy, có thểép buộc hoặc lên chương trình cho Đấngấy làm bất cứmột điều gì.

Để tiếp tục bài này, xem Ai 2.

 Làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời
 Tôi có một câu hỏi…

CHIA SẺ BÀI BÁO NÀY:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More